Skip links

سیستم های پلی یورتان اتاق سرد و فریگو باکس

پنل های مستحکم و دائمی با افزایش مقاومت در برابر آتش

سیستم های KIMrigid®  ساختار زنجیره سرد کارآمد و قابل اعتماد  عرضه می نماید. سیستم های ما راه حل هایی استثنایی برای ذخیره سازی انرژی ارائه می دهند.

این محصولات سیستم های پلی  یورتان 2 جزئی هستند که با روش تولید نا پیوسته برای تولید اتاق های سرد یا پنل های کامپوزیت توسعه یافته اند.

در پلی ال از عوامل حجم دهنده با مقدار ODP پایین و غیر مضر برای محیط زیست استفاده می شود.

زمینه کاربرد:

  • پنل های اتاق سرد
  • خودروهای یخچالی و فریگو باکس

مزایا :

  • مقاومت بالا در برابر احتراق
  • کلاس اشتعال ( C s3 d0 (B2-DIN 4102) ، B s3 D0 (B2-DIN 4102)) )
  • خواص مکانیکی فوق العاده
  • سازگار با محیط زیست
  • با دوام
Get More Information

Heating and Cooling Industry

Commercial and Domestic Refrigerator Systems

Cold Storage Room and Refrigerated Containers Systems

Boiler and Solar Panel Systems

Release Agents