Skip links

سیستم های پانل پیوسته / نا پیوسته

سیستم های پلیولی هستند که در ساخت ساختمان های صنعتی و سردخانه ها، و همچنین در تولید ساندویچ پانل استفاده می شود.

متناسب با موارد استفاده به درجات مختلف ضد حریق قابل تنظیم می باشد.

سیستم های مختلف 2، 4 یا 5 جزئی بسته به خط تولید سیستم پیوسته وجود دارد از نرمال پنتان ( n-pentane) به عنوان عامل پف دهنده استفاده می شود. برای سیستم های ۲ جزئی نیز مواد حاوی mfc ۲۲۷/۳۶۵ و یا fa ۲۴۵ ساخته شده است.

برای تولید پانل های نا پیوسته هم با توجه به سرعت کارکرد ماشین و زمان باز شدن قالب، محصولاتی با زمان های واکنش متفاوت در دسترس هستند.

محدوده های استفاده

خصوصیت اساسی این سیستم ها...

سیستم های عایق لوله

است که در تولید یخچال های خانگی، فـریزرها...

کیم کول سیستم های یخچال

آنها با 5 جزء برای استفاده در خطوط پیوسته طراحی شده اند...

سیستم های پی آی آر

سیستم های اسپری این یک سیستم...

کیم اسپری سیستم های اسپری

سیستم های پلیولی هستند که در ساخت...

سیستم های پانل پیوسته / نا پیوسته

در تولید ساندویچی پانل پیوسته استفاده می شود...

سیستم های MP/EPS چسب پانل

آنها سیستم های پروفیل های 3 الی 30 میلیمتری پر...

سیستم های کـرکـره ای و درب انتخانی

به منظور داشتن ظاهر چوبی برای...

سیستم های تقلید چوب

سیستم های کیم ریجید...

سیستم های سرد خانه ای