Skip links

سیستم های MP/EPS چسب پانل

نوعی سیستم فوم سخت است برای چسباندن اتصال سطوح صفحه فلزی پشم سنگی (MW) و پلی اسـتیرن (EPS) در تولید ساندویچی پانل پیوسته استفاده می شود. برای تمام کاربردهای موجود (تکنولوژی گچ کاریو تکنولوژی اسپری) محصولاتی که به عنوان B3 و B2 و به عنوان DIN 4102/1 طبقه بندی می شوند در دسترس هستند.

علاوه بر این، محصولات منحصر به فرد نیز می تواند با توجه به فرآیند کاربر طراحی شوند.

محدوده های استفاده

خصوصیت اساسی این سیستم ها...

سیستم های عایق لوله

است که در تولید یخچال های خانگی، فـریزرها...

کیم کول سیستم های یخچال

آنها با 5 جزء برای استفاده در خطوط پیوسته طراحی شده اند...

سیستم های پی آی آر

سیستم های اسپری این یک سیستم...

کیم اسپری سیستم های اسپری

سیستم های پلیولی هستند که در ساخت...

سیستم های پانل پیوسته / نا پیوسته

در تولید ساندویچی پانل پیوسته استفاده می شود...

سیستم های MP/EPS چسب پانل

آنها سیستم های پروفیل های 3 الی 30 میلیمتری پر...

سیستم های کـرکـره ای و درب انتخانی

به منظور داشتن ظاهر چوبی برای...

سیستم های تقلید چوب

سیستم های کیم ریجید...

سیستم های سرد خانه ای