Skip links

سیستم های پی آی آر

آنها با 5 جزء برای استفاده در خطوط پیوسته طراحی شده اند.

می توان سیستم های Polyisocyanurate (PIR) با طراحی خاص در کارخانه کیمتکس تولید کرد، به لطف انتشار پائین و ضد حریق بودن محصول می توان از تست های اشتعال پذیری عبور کرد.

به کمک مولکول polyisocyanurate، مقاومت شعله فوم در طول آتش افزایش می یابد.

بدین ترتیب این سیستم ساختار فوق العاده ای با درجه بالایی از ضد حریق بودن می سازد که منجر به تولید حداقل دود می شود.

در طول تولید، باید در دمای مطلوب توصیه شده (حداقل C°60) برای بدست آوردن اتصال کافی به سطح ورق و برای ایجاد مولکول های PIR کافی استفاده شود.

همچنین برای نتیجه گیری مطلوب چسبیدن محکم و دائمی آن به سطح ورق بهتر است از چسب زیرسازی مخصوص استفاده شود.

محدوده های استفاده

خصوصیت اساسی این سیستم ها...

سیستم های عایق لوله

است که در تولید یخچال های خانگی، فـریزرها...

کیم کول سیستم های یخچال

آنها با 5 جزء برای استفاده در خطوط پیوسته طراحی شده اند...

سیستم های پی آی آر

سیستم های اسپری این یک سیستم...

کیم اسپری سیستم های اسپری

سیستم های پلیولی هستند که در ساخت...

سیستم های پانل پیوسته / نا پیوسته

در تولید ساندویچی پانل پیوسته استفاده می شود...

سیستم های MP/EPS چسب پانل

آنها سیستم های پروفیل های 3 الی 30 میلیمتری پر...

سیستم های کـرکـره ای و درب انتخانی

به منظور داشتن ظاهر چوبی برای...

سیستم های تقلید چوب

سیستم های کیم ریجید...

سیستم های سرد خانه ای