Skip links

سیستم های زیره کفش

پاسخ گویی به نیاز مشتری با در نظر گرفتن اولویت ها و شرایط استفاده مختلف، سیستم های متنوعی آماده شده است.

مواد زیره علاوه بر راحتی، سبکی و کارآمد بودنشان بایستی مقاوم، شیک و با قابلیت عرضه در رنگ های متنوع بدون لغزندگی باشد.

تمامی سیستمهای موجود در مجموعۀ محصولات کیم فوت، مطابق با معیارهای مقاومت، سایش و استقامت انعطاف پذیری طراحی و ساخته شده اند.

این سیستم ها می توانند برای کاربران با توجه به خطوط تولید و شرایط فرآیند که در زیر ارائه می شوند، سفارشی شوند:

· زیره میانی

· زیره فشرده

· زیره تقلید چوب

· زیره های فصلی (بهاری، تابستانی و زمستانی)

این سیستم ها معمولا شامل سه جزء اصلی می باشند:

جزء A: پلی اسـتر و/ یا پلی اتر پلیول

جزء 1A: بسته افزودنی ها مانند کاتالیست، سیلیکـون

جزء B: پرِپلیمرهاMDI

 

# Brochure DOWNLOAD
1 KIMfoot® Sports Shoe Sole Systems DOWNLOAD

محدوده های استفاده

در این سیستم ها با در نظر...

سیستم های دمپایی

پاسخ گویی به نیاز مشتری با در...

سیستم های زیره کفش

در سیستم های پلی اورتان...

سیستم های کـفش های ایمنی

در نظر گرفتن انعطاف پذیری بالا چکمه های...

سیستم های تولید چکـمه