Skip links

Sandviç Panel Nedir? Özellikleri, Avantajları ve Uygulama Alanları

Her geçen gün daha da artan sürdürülebilir çevre bilinciyle birlikte, yapıların enerji verimliliği, bina sektöründe de en kritik ve önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Binaların çevreye olan etkilerinin azaltılması, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve karbon ayak izinin minimize edilmesi, günümüzde yapı projelerinde en öncelikli

Isı Yalıtımı Nedir, Nasıl Yapılır? Isı Yalıtımı Nerelerde Kullanılır?

Enerji krizi günümüzde dünyamızın karşı karşıya olduğu en kritik problemlerinden biri olarak görülmektedir. Konut sektörü içerisindeki enerji tüketimi dünya üzerindeki toplam enerji kullanımının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Binalarda yapılan ısı yalıtımları sayesinde enerjinin etkin kullanılması ile beraber sürdürülebilir ve sağlıklı yapılar oluşturarak enerji korunumu ve