Poliüretan Sistemleri - Kimpur
Skip links

Poliüretan Hakkında Genel Bilgi

Poliol ve Izosiyanatlar arasında belli oran ve sıcaklıkta karışımı ve ekzotermik bir reaksiyonla kabarması sonucu ortaya çıkan köpüğe ya da ürüne Poliüretan denir. Kısaca “PU” olarak da adlandırılır.

Poliüretan köpük 5 hammaddenin karışımı ile oluşturulmaktadır.

• Poliol

• Diizosiyanat

• Şişiriciajan

• Katalizöre

• Silikon yüzey aktif madde

PUR Köpük:

• Polyether bazlı poliüretan köpükler : Güçlü hidroliz dayanımları olup ve formülasyonuna eklenecek katkı maddeleri ile ile uyumluluk göstermektedir. Bununla birlikte yangın dayanımları ve mekaniksel özellikleri düşüktür.

• Polyester bazlı poliüretan köpükler: Polyether polyol bazlı poliüretan köpüklere alternatif olarak geliştirilen polyester polyol bazlı poliüretan köpükler çok daha iyi yanmazlık ve termal stabilite sağlamaktadır. Tozuma oranları düşük olup, kırılgan bir yapıya sahip değildirler. Isı etkisiyle meydana gelen genleşmelere nihai ürünün uyum göstermesine katkıda bulunurlar.

ÜRÜN GRUPLARI

• Ayakkabı Sistemleri

• Rigid Sistemleri

• Flexible Sistemleri

• Prepolimerler

• Polyester Polioller

• Termoplastik Poliüretanlar