Skip links

Poliüretan Sistemleri

Poliüretan (PU)

Poliol ve Izosiyanatların belli oran ve sıcaklıkta karışımı ve ekzotermik bir reaksiyonla kabarması sonucu ortaya çıkan köpüğe ya da ürüne Poliüretan denir. Kısaca “PU” olarak da adlandırılır.

Poliüretan köpük 5 hammaddenin karışımı ile oluşturulmaktadır.

  • Poliol
  • Diizosiyanat
  • Şişirici ajan
  • Katalizör
  • Silikon yüzey aktif madde

PUR KÖPÜK:  

Polieter Bazlı Poliüretan Köpükler: Güçlü hidroliz dayanımları olan ve formülasyonuna eklenecek katkı maddeleri ile ile uyumluluk gösteren köpüklerdir. Bununla birlikte yangın dayanımları ve mekaniksel özellikleri düşüktür.

Poliester Bazlı Poliüretan Köpükler: Polieter Poliol Bazlı Poliüretan Köpüklere alternatif olarak geliştirilen Poliester Poliol Bazlı Poliüretan Köpükler çok daha iyi yanmazlık ve termal stabilite sağlamaktadır. Tozuma oranları düşük olup, kırılgan bir yapıya sahip değildirler. Nihai ürünün ısı etkisiyle meydana gelen genleşmelere uyum göstermesine katkıda bulunurlar.

Tozuma oranları düşük olup, kırılgan bir yapıya sahip değildirler. Nihai ürünün ısı etkisiyle meydana gelen genleşmelere uyum göstermesine katkıda bulunurlar.

ÜRÜN GRUPLARI

Kimpur, ayakkabı tabanı ve terlik üretiminde kullanılan sistemlerden, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik HR kalıp, viskoelastik, integral süngerlerden, çok fonksiyonlu polioller, özel prepolimerler ve modifiye MDI’lardan, özellikle inşaat ve buzdolabı sektörlerinde ısı yalıtımı için kullanılan, çevre ve insan sağlığını korumada önemli faydalar sağlayan, yeni nesil sert köpük sistemlerinden oluşan ve bu sektörlerde öncü rol oynayan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.