Skip links

Blog-Polski

What is Spray Polyurethane Foam? Benefits, Application and More...
Czym jest pianka poliuretanowa w sprayu? Korzyści, zastosowanie i więcej…

Czym jest pianka poliuretanowa w sprayu? Korzyści, zastosowanie i więcej…

Pianki poliuretanowe do natryskiwania, znane jako SPF (ang. Spray Polyurethane Foams), to izolacyjne materiały na bazie poliuretanu, które można nanosić na powierzchnie za pomocą metody natryskiwania przy użyciu wysokociśnieniowego sprzętu. Po natryskiwaniu pianka poliuretanowa w ciągu kilku sekund może łatwo przybrać postać pianki i stać