Skip links

Kimpur’lu Olmak

Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesine sahip poliüretan sistem evi olarak inovatif ve sürdürülebilir bakış açımız, kalite odaklı yaklaşımımız ve paydaşları tarafından güven ve gurur duyulacak bir dünya markası olma vizyonumuz ile poliüretan sistemlerimizle hayatın her alanına sıra dışı çözümler sunuyoruz.  Kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir büyüme hedefi ile yolumuzda ilerliyoruz.

Doğamıza, yaşamımıza ve işimize kattığımız değerleri hayatımıza entegre ettiğimiz felsefemizin temelinde en kilit rolü oynayan değerli çalışanlarımız bulunuyor! Birlikte ilerlediğimiz bu yolculukta, her bir çalışanımızın benzersiz yetenekleri, farklı bakış açıları ve özgün düşünceleri, Kimpur’un sıra dışı başarısının sırrını oluşturuyor. Çalışanlarımızın, işimize kattıkları vizyon ve enerjiyle sınırları zorluyoruz ve başarıya giden yolda ilhamımızı onlardan alıyoruz.

 

 

 

 

Kimpur olarak ismimizin geçtiği her yerde insan haklarının temel prensibini tanır, işçilik ve istihdam yasalarına uyum sağlarız. Dürüstlük ve insana saygı değerlerimize bağlı kalır, paydaşlarımıza verdiğimiz sözü teminat sayarız. Faaliyetlerinizi gerçekleştirirken gezegenimize en az olumsuz etkiyi bırakmak ve toplumumuza faydalı olmak adına çabalarız. Verdiğimiz her kararı sürdürülebilirlik bakış açısıyla ele almaya özen gösteririz.

Etik kurallara uyumluluğun faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği için önemli olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızı, bu kuralları kendilerine bir rehber olarak görmeye teşvik ediyoruz. Bu kapsamda; yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için şirket faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuatlara, toplumsal ve etik değerlere uygunluğunun sağlanması görevi, önemli yaptırımlara bağlanarak düzenlenmiş bulunuyor.

Kimpur İş Davranış Kuralları anlamına gelen ‘Kimpuretik’; beklentileri belirleyerek ve davranışlarımıza yön vererek, bu değerleri çok yönlü ve net bir çerçeve ile alıyor. Kimpuretik doğrultusunda amacımız; etik ve yasal karar süreçlerine olanak tanımanın ve bu süreçlere saygı içeren bir ortam oluşturmanın yanı sıra bu değerleri şirketimizin sınırları dışına taşımaktır. Bu amacımıza ulaşırken; Kimpuretik’in getireceği şeffaflığı yakalamanın ve Kimpuretik ile etik kurallara bağlı kalmanın bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz.

 

Kurulduğumuz günden bugüne ‘Her zaman çalışanlarımızın gurur duyacağı bir şirket olma’ yaklaşımıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu yaklaşımımızı “Happy Place to Work” sertifikası ile tescillemekten olmaktan gurur duyuyoruz.

Çalışanlarımıza işlerini severek yapmaları için ihtiyaç duydukları mutlu ve huzurlu çalışma ortamını yaratmış olmanın ve bu çabamızın taçlandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

İşimizi yaparken herhangi bir olumsuzluğa hiçbir zaman için mahal vermemek adına; işin merkezine önce insan sağlığını koyuyoruz. Çalışanlarımıza taahhüt ettiğimiz “Sağlık ve Güvenlik Koşullarının Sağlanması” beyanımıza istinaden, tüm çalışanlarımız için kendilerini güvende hissedebilecekleri çalışma ortamı sunma noktasında el birliği ile çalışıyoruz. Bünyemizde benimsemiş olduğumuz iş sağlığı bilincimizi, tüm paydaşlarımıza benimsetmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor, bu çalışmaları da eğitim programlarıyla destekliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliğinin aktif olarak yönetilmesi amacıyla, çalışanlarımızın geri bildirimler verebildiği “Ramak Kala Bildirimi” ve “Önercem Bildirimi” sistemlerini kullanıyoruz. Bu sistem ile çalışma alanlarımızda bulunan Ramak Kala ve Önercem kutularındaki bildirimleri sistematik olarak belirli aralıklarla toplayıp inceliyor, titizlikle irdeliyoruz. Tüm süreçlerimizde; İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin politikamız ile çevre ve kalite yönetim sistemlerini entegre bir şekilde yönetiyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimizi sürekli aktif tutmak ve iyileştirmek üzerine emek veriyoruz. Bu anlayış kapsamında;

  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan yaralanmaları ve sağlık problemlerini önlemeye, teknolojiyi de kullanarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamaya gayret ediyoruz.
  • Faaliyetlerimiz ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getiriyoruz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini ve risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştiriyor, aktif tutuyoruz.
  • Sistem çalışmaları kapsamında çalışanlarımızın katılımını sağlıyoruz.
  • Paydaşlarımızın, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalıklarını artırıyoruz.
  • Toplumun iş güvenliği bilincini arttırmak için sosyal sorumluluk faaliyetlerini destekliyoruz.

Sürekli değişen ve hızla evrim geçiren bir dinamizme sahip olan günümüz iş dünyasında Kimpur olarak geleneksel yönetim modellerinden uzaklaşıp, kurumsal çevikliği benimsememiz gerektiğinin farkındayız. Liderlik anlayışını yenilikçi bir bakış açısıyla birleştirerek kurumsal çevikliği merkezimize almaya özen gösteriyoruz.

Geleceğe yön veren bir organizasyon olma hedefiyle ekip arkadaşlarımızın iş dünyasının hızla değişen dinamiklerine ayak uydurabilmeleri ve kariyerlerini şekillendirebilmeleri için onlarla birlikte gelişime açık yönlerini keşfederek ihtiyaç duydukları çeşitli konularda iç ve dış eğitimler almalarını sağlıyor, kariyer gelişimlerine destek oluyoruz.

Kimpur olarak, kültürümüzün temel taşlarından biri olan “eşitlik” anlayışını iş yaşamında ön planda tutarak, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını İnsan Kaynakları politikalarımızın merkezine yerleştiriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm çalışanlar arasında yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak, kadınları kariyerleri boyunca desteklemek, kadın istihdam oranını artırmak, liderlikte cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünün artması yaklaşımı ile ilerliyoruz. Hem toplum içerisinde hem profesyonel hayatta cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedef edinerek işe alımdan emekliliğe kadar kadın ve erkeklere eşit haklar sağlıyoruz.

Kimpur bünyesinde hizmet vermekte olan her çalışanımızın; performansının adil bir şekilde değerlendirilmesi ve karşılığını alabilmesi bizler için kıymetlidir. İnsan kaynakları yönetiminin önemli bir alt unsuru olan “Ücretlendirme ve Performans Yönetimi” konusunda hakkaniyetli ve motive edici davranmaya dikkat ediyoruz. Şirketimiz bünyesinde çalışarak bizlere değer katan çalışanlarımızın, taahhüt etmiş olduğumuz tüm haklardan yararlanmalarını garanti ediyoruz.

Performans yönetimi ile alakalı olarak düzenlediğimiz talimat kapsamında; şirketimiz stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin her kademede yayılmasını, tüm departman ve çalışanların ortak değerler çerçevesinde performanslarını yöneterek kuruluş performansını en yüksek seviyeye çıkartmasını hedefliyoruz.

Kimpur olarak, fırsat eşitliği ve çeşitlilik prensibi ile insanların birçok yönden birbirlerinden farklı oldukları esasını temel alıyoruz. Kurum içi çeşitliliğin bir zenginlik olduğundan yola çıkararak şirket içinde adil bir ortamın yaratılması, fırsat eşitliğinin ve eşitlikçi uygulamaların bulunması için çabalıyoruz. İşe alım süreçlerinde, mülakatlarda, performans ölçme değerlendirmede, kariyer planlamasında, terfi sisteminde, eğitim ve gelişim programlarında ve uygulanan ücret politikasında fırsat eşitliği sunuyoruz. Bu fırsat eşitliği politikası uygulanırken; cinsiyet, yaş, din, mezhep, ırk, medeni hal, felsefi inanç ve benzeri görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmadan Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sağlamaya özen gösteriyoruz.