Skip links

HALKA ARZ

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.  ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.  liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.

“Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) ya da Borsa İstanbul A.Ş’nin herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, SPK tarafından onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (www.kap.org.tr), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (www.kimpur.com), Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (www.tskb.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.yf.com.tr) adresli internet sitelerinde yayımlanan, Şirket ve halka arz edilecek paylara ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.”

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.

www.tskb.com.tr

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş

www.yf.com.tr

 

Şirket Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aracı Kurumlar         Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Borsada İşlem Göreceği Pazar Yıldız Pazar
Borsa Kodu/Ticker          KMPUR
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 110.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 121.550.000 TL
Halka Arz Miktarı ve Türü 11.550.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
21.450.000 TL nominal (Ortak Satışı)
4.950.000 TL nominal (Ek Satış)
Halka Arz Büyüklüğü 957 milyon TL (Ek Satış Dahil 1.100 milyon TL)
Halka Arz Fiyatı 29,00 TL
Halka Arz Tarihleri 20-21-22 Nisan 2022
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Fiyat İstikrarı Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.

 

İzahname (SPK Onaylı)

Şirket Esas Sözleşmesi

30.12.2019-30.12.2020-30.12.2021 Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

Aden Sorumluluk Beyanı

EVA Sorumluluk Beyanı

Fon Kullanım Yeri Raporu

Sektör Raporuna İlişkin Muvafakatname

Fiyat Tespit Raporu

Taslak İzahname

Şirket Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 550.000.000

Ödenmiş Sermaye: 110.000.000

https://kimpur.com/wp-content/uploads/2022/02/2021-1.png

https://kimpur.com/wp-content/uploads/2022/02/2021-1.png

Yönetim Kurulu Üyeleri

Poliüretan Terlik Sistemleri

Üst Düzey Yöneticiler

Poliüretan Terlik Sistemleri

Yönetim Kurulu Komiteleri

Poliüretan Terlik Sistemleri

Ticaret Sicil Bilgileri

Kredi Derecelendirme Notu

Kimpur Faaliyet Raporu 31.03.2022

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” ne uygun olarak ticari sır niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Şirket özel durum açıklamalarına https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/8acae2c47d3bee4e017da32a238f235f  adresinden erişilebilir.