Skip links

İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG)

İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG), özel sektör kuruluşlarının plastik meselesine yönelik somut eylemlerini teşvik etmek; mevcut çalışmaları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bir araya getirmek; farkındalığı ve işbirliğini artırmak; savunuculuk yapmak ve iletişimi desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir işbirliği platformudur.

Gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşamın sağlanması için çevresel sorumluluklarının bilincinde olan Kimpur, plastik kirliliği ile mücadele etmek amacıyla İş Dünyası Plastik Girişimi (IPG) imzacısı olmuştur. Bu amaçla taahhütlerini belirlemiş olup her yıl kamuoyu ile paylaşacaktır.

 

Poliüretan İş Güvenliği Ayakkabısı Taban Sistemleri