Skip links

Üçlü Sorumluluk®

Avrupa seviyesinde Avrupa Kimya Endüstri Konseyi (CEFIC) ve küresel seviyede Uluslararası Kimya Dernekleri Konseyi (ICCA) tarafından desteklenen Üçlü Sorumluluk, küresel kimya endüstrisinin kimyasalların yaşam döngüleri boyunca güvenli yönetimine yönelik birleştirici taahhüdünün ana hatlarını çizen, yaşam kalitesini iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma rollerini teşvik eden gönüllü bir girişim ve taahhüt programıdır.  Kimya sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların çevre, insan sağlığı ve teknik güvenlik konularındaki duyarlılığını vurgulamakta ve performanslarını sürekli iyileştirmeyi  amaçlamaktadır.

Üçlü Sorumluluk Küresel Sözleşmesi imzacısı olan Kimpur; çalışanlarını, teknolojilerini ve iş uygulamalarını sözleşmenin altı temel öğesine uygun hale getirerek dünya çapında Üçlü Sorumluluk’u aktif olarak güçlendirmeyi ve aşağıdaki maddeleri taahhüt etmektedir.

  • Küresel Responsible Care® girişimi aracılığıyla güvenli kimyasal yönetimini proaktif olarak destekleyen bir Kurumsal Liderlik Kültürü
  • Çevre, sağlık ve güvenlik performansımızı, tesislerimizin, süreçlerimizin ve teknolojilerimizin güvenliğini sürekli geliştirerek ve tedarik zinciri boyunca kimyasal ürün güvenliği ve yönetiminde sürekli iyileştirme sağlayarak İnsanları ve Çevreyi Korumak
  • Yaşam döngüsü odaklı, sağlam bilimsel ve riske dayalı kimyasal güvenlik mevzuatının ve en iyi uygulamaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katılarak Kimyasal Yönetim Sistemlerinin güçlendirilmesi
  • Kendi operasyonlarında kimyasalların güvenli yönetimini teşvik etmek için İş Ortaklarını etkilemek
  • Paydaşların katılımını sağlamak, daha güvenli operasyonlar ve ürünler için onların endişelerini ve beklentilerini anlamak ve bunlara yanıt vermek; performansımız ve ürünlerimiz hakkında açık bir şekilde iletişim kurmak
  • İyileştirilmiş performans, genişletilmiş ekonomik fırsatlar ve yenilikçi teknolojilerin ve toplumsal zorluklara yönelik diğer çözümlerin geliştirilmesi yoluyla Sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak