Skip links

Üçlü Sorumluluk

Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) ve Uluslararası Kimya Birlikleri Konseyi (ICCA) tarafından desteklenen Responsible Care®, küresel kimya endüstrisinin kimyasalların yaşam döngüsü boyunca güvenli yönetimi taahhüdünü, yaşam kalitesini artırma ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma rolünü teşvik eden gönüllü bir girişim ve taahhüt programıdır. Kimya sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların çevresel, insan sağlığı ve teknik güvenlik konularına duyarlılığını vurgulayan program, performansı sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlar.

Responsible Care® imzacısı olan Kimpur, çalışanlarını, teknolojilerini ve iş uygulamalarını sözleşmenin altı temel unsuru ve aşağıdaki ilkelerle uyumlu hale getirerek küresel çapta Sorumlu Bakım’ı güçlendirmeyi taahhüt eder:

  • Kurumsal Liderlik Kültürü: Global Responsible Care girişimi aracılığıyla güvenli kimyasal yönetimini proaktif olarak desteklemek.
  • İnsanları ve Çevreyi Koruma: Çevresel, sağlık ve güvenlik performansımızı sürekli olarak iyileştirmek; tesislerimizin, süreçlerimizin ve teknolojilerimizin güvenliğini artırmak; ve tedarik zinciri boyunca kimyasal ürün güvenliği ve sorumluluğunda sürekli iyileştirme sağlamak.
  • Kimyasal Yönetim Sistemlerini Güçlendirme: Yaşam döngüsü odaklı, sağlam bilim ve risk temelli kimyasal güvenlik mevzuatı ve en iyi uygulamaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katılmak.
  • İş Ortaklarını Etkileme: Operasyonlarında kimyasalların güvenli yönetimini teşvik etmek.
  • Paydaşlarla Etkileşim Kurma: Güvenli operasyonlar ve ürünler konusundaki endişeleri ve beklentileri anlayarak yanıt vermek ve performansımız ve ürünlerimiz hakkında açık iletişim kurmak.
  • Sürdürülebilirliğe Katkıda Bulunma: Performansımızı iyileştirerek, ekonomik fırsatları genişleterek ve toplumsal zorluklara yönelik yenilikçi teknolojiler ve diğer çözümler geliştirerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.