Skip links
İzosiyanatlar

İzosiyanatlar

İzosiyanatlar, poliüretan polimerler oluşturmak için alkol bazlı bileşiklerle reaksiyona giren bileşiklerdir. Bu ürünler içerdikleri -NCO gruplarının sayısı ile tanımlanırlar ve çoğu oda sıcaklığında sıvıdır. İzosiyanatlar oldukça reaktiftir, düşük moleküler ağırlığa sahiptir. Otomotivden inşaata kadar poliüretan üretiminin gerçekleştiği tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Poliüretan köpük yapılarını oluştururken genel olarak iki tip izosiyanat içeriği kullanılmaktadır. Bunlar; rijit poliüretan köpüklerde polimerik MDI ve sünger köpüklerde ise monomerik MDI kullanılmaktadır.

Polimerik MDI (PMDI)

Rijit poliüretam köpüklerde izosiyanat bileşiği olarak Polimerik MDI ya da diğer ismi ile oligomerik MDI kullanılmaktadır. Ortalama fonksiyonalitesi 2,2 – 3,0 aralığındadır. Kimyasal gösterimi aşağıdaki şekildeki gibidir.

Poliüretan Taban Sistemleri

Polimetilen Polyfenilizosiyanat adında aromatik yapıda, koyu kahverengi renkli, sıvı formda izosiyanat yapısıdır. 1,22 yoğunluğa sahiptir.200- 800 cP viskozite aralığında bulunmaktadır. % NCO içeriği 30-31,5 aralığındadır. Rijit poliüretan köpük yapıyı oluşturmak amacıyla % 90 oranında PMDI kullanımı vardır.

Monomerik MDI

Monomerik MDI beyaz yada soluk sarı görünüme sahip katıdır. Diğer isimleri 1,1′-Metilenbis(4-izosiyonatobenzen), 4,4′-Metilen difenil diizosiyanat ve Pure MDI şeklindedir. Kimyasal formülü C15H10N2O2 şeklindedir. 40 °C erime ve 314 °C kaynama noktasına sahiptir. Molekül ağırlığı 250.25 g/mol’dir. Yapısının tamamı 4,4 MDI yapısındadır. Poliüretan oluşumunda kullanılan ana izosiyanat bileşiğidir.

Poliüretan Taban Sistemleri

Modifiye MDI

Modifiye MDI oda sıcaklığında renksiz ya da soluk sarı görünüme sahip sıvıdır. Modifiye MDI 1,20    (25 C) yoğunluğa sahiptir. 200-800 cP viskozite aralığında bulunmaktadır. % NCO içeriği 33,40’dır. Poliüretan oluşumunda kullanılan ana izosiyanat bileşiğidir.

Daha Fazla Bilgi Al