Skip links

BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)

Kimpur olarak hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini önemsiyor ve kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederek kadınların güçlenmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olduğumuzu duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz.

WEPs’in 7 temel prensibi;
1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması