Skip links

Üyeliklerimiz

European Manufacturers of Moulded PU Parts for the Automotive Industry

European Manufacturers of Moulded PU Parts for the Automotive Industry

PMA - Polyurethane Manufacturers Association

PMA - Polyurethane Manufacturers Association

SAHA İstanbul - Savunma ve Havacılık Kümelenmesi

SAHA İstanbul - Savunma ve Havacılık Kümelenmesi

Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği

Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği

SPFA - Spray Polyurethane Foam Alliance

SPFA - Spray Polyurethane Foam Alliance

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu

Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği

Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği

Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği

Kocaeli Sanayi Odası

Kocaeli Sanayi Odası

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği