Skip links

Üyeliklerimiz

SPFA - Spray Polyurethane Foam Alliance

SPFA - Spray Polyurethane Foam Alliance

SAHA İstanbul - Savunma ve Havacılık Kümelenmesi

SAHA İstanbul - Savunma ve Havacılık Kümelenmesi

Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği

Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği

Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği

Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği

Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği

Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

Kocaeli Sanayi Odası

Kocaeli Sanayi Odası