Skip links

Kimpur, kurulduğu yıldan bu yana Ar-Ge çalışmalarına önem vermektedir. Poliüretan teknikleri, uygulama eğilimleri ve genel poliüretan teknolojisi hakkında son bilgileri müşterileri ile paylaşmakta, yeni ürün ve sistem tasarımları ile müşterilerine özel sıra dışı çözümler sunmaktadır.

Bu faaliyetlerini 2017 yılının Mayıs ayından itibaren “Ar-Ge Merkezi“ olarak kendi alanında uzman ve tecrübeli 31 Ar-Ge personeli ile sürdürmektedir.

Kimpur Ar-Ge Merkezinde ürün tasarımı; formülasyonlarda kullanılacak molekül sentezi ile başlayıp, sistemin geliştirilmesi ve Uygulama ve Simülasyon Merkezinde makine denemeleri ile ürünün son halinin test edilmesi aşamasına kadar tüm süreci kapsar.

Kimpur Ar-Ge Merkezinin başlıca hedefi Ar-Ge dendiğinde kendi sektörü içerisinde akla ilk gelen firmalardan biri olmaktır.

Bu hedef doğrultusunda Kimpur Ar-Ge Stratejileri aşağıdaki gibidir.

  • Ar-Ge personelinin yetkinliklerini, yeteneklerini ve sayısını arttırmak,
  • Personel eğitimlerinin zenginleştirilmesi konularında uzman birimler ve üniversitelerle yoğun iş birliği içerisinde olmak,
  • Uygulama ve Simülasyon Merkezi’nin altyapısının güçlendirilmesi ve müşterilere en üst kalite ürünler sunmak,
  • Yenilikçi, sektöre öncülük eden Ar-Ge faaliyetleriyle müşterilerinin rekabet gücünü artırmak