Skip links

Karboksilik Asitler

Karboksilik asitler karboksil gurubu olan organik asitlerdir ve -COH formülüne sahiptirler. Karbon (C) atomu, bir oksijen (O) atomuna çift bağla ve bir hidroksil grubuna (―OH) tek bağla bağlanmaktadır.

Karboksilik asitlerin başlıca kimyasal özellikleri asidik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Genellikle hidroksil grupları içeren diğer organik bileşiklerden daha asidiktirler, ancak bilinen mineral asitlerden daha zayıftırlar.

Karboksilik asitlerin sudaki çözünürlüğü alkoller, aldehitler ve ketonlarınkine benzerdir. Yaklaşık beş karbonlu asitler suda çözünür; daha yüksek moleküler ağırlığa sahip olanlar ise çözünmezler.

Karboksilik asitler, hidrokarbonlar, alkoller, eterler, aldehitler veya benzer moleküler ağırlığa sahip ketonlardan çok daha yüksek kaynama noktalarına sahiptir. En basit karboksilik asit olan formik asit bile 101 °C’de kaynamaktadır.

Ftalik Anhidrit

Ftalik anhidrit beyaz kristal yapıda görünüme ve karakteristik kokuya sahiptir. Diğer isimleri ftalik asit anhidrit, 1,2- benzenedikarboksilik asit anhidrit ve 2-benzofuran-1,3-dion’dur. Kimyasal formülü C8H4O3 şeklindedir. 131.6 °C erime ve 295 °C kaynama noktasına sahiptir. Molekül ağırlığı   148.1 g/mol’dir. Yapay reçineler gibi malzemelerin imalatında, boya ve polyester ürünlerinde kullanılmaktadır.

Teraftalik Asit

Teraftalik Asit (TPA) beyaz kristal veya toz yapıda görünüme sahiptir. Diğer isimleri Benzen-1,4-dikarboksilik asit ve para-Ftalik asit. Kimyasal formülü C8H6O4 şeklindedir. 427 °C eri

me noktasına sahiptir. Molekül ağırlığı 166.132 g/mol’dür. Tereftalik asit (TPA), polyester elyaf, pet şişeler, sentetik parfümler ve ilaçların üretimi için kullanılmaktadır.

Adipik Asit

Adipik asit beyaz kristal yapıda görünüme sahiptir. Diğer isimleri Hekzandionik asit, Butan-1,4-dikarboksilik asit, Hekzan-1,6-dionik asit ve 1,4-butandikarboksilik asit. Kimyasal formülü C8H4O3 şeklindedir. 152.1 °C erime ve 337.5 °C kaynama noktasına sahiptir. Molekül ağırlığı   146.142 g/mol’dir. Polimer endüstrisindeki en önemli monomerlerden biridir. Su ile karşılaştırıldığında bir çözelti oluşturmamaktadır. Plastik ve köpük yapımında ve diğer benzer alanlarda kullanılmaktadır.

Daha Fazla Bilgi Al