Skip links

Glikoller

Glikoller ayrı karbon atomlarına bağlı olan iki hidroksil grubu içeren bileşiklerdir. Ticari olarak etilenden elde edilebilen, etilen oksitten üretilmektedir. Etilen glikol, düşük donma dereceli patlayıcıların ve fren hidroliğinin üretiminde yaygın olarak bir antifriz olarak kullanılmaktadır.

MEG(Mono etilen glikol)

Mono etilen glikol (MEG, EG, 1,2-etandiol veya 1,2-Dihidroksietan olarak da bilinmektedir), C2H6O2 formülüne sahip organik bir bileşiktir. Berrak, renksiz bir görünüme sahiptir ve neredeyse hiç koku yaymayan tatlı bir tada sahip hafif viskoz bir sıvıdır. Nem tutma özelliği vardır. Donma noktasının düşük, kaynama noktasının ise yüksek olması maddenin kullanım alanlarını genişletmektedir.

DEG(Dietilen glikol)

Dietilen glikol (DEG), kimyasal formüllü C4H10O3 olan bir organik kimyasal bileşiktir. Doğada renksiz, kokusuz ve higroskopiktir. Özellikle korozyon önleyici solventlerin üretiminde temel bir bileşen olarak kullanılmaktadır ve buna ek olarak doymamış polyester reçineler, poliüretanların imalatında kullanılır. Su ve birçok organik çözücüde çözünebilmektedir. Dietilen glikol, özellikleri açısından MEG’e (mono etilen glikol’e) benzerdir, ancak DEG daha yüksek kaynama noktasına, viskoziteye ve özgül ağırlığa sahip bir bileşendir.

1-4-Bütandiol

1,4-bütandiol, moleküler zincirinin her iki ucuna alkol gruplarının yerleştirilmesiyle bütandan türetilen renksiz, viskoz bir sıvıdır ve bütandiolün dört kararlı izomerinden biridir. Bütandiol, spandex elyafların, poliüretan elastomerlerin ve kopolyester eterlerin üretiminde kullanılmaktadır ve endüstride bir çözücü olarak nitelendirilmektedir.

Gliserin

Kimyasal formulu C3H8O3 olan Gliserin sıvı halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Kimyasal özellikleri sayesinde su ve etanol ile karışabilir ve asetonda çözünür. Üretimi yağlardan yapılmaktadır. Gliserin, Bitkisel ve hayvansal yağlardan ve petrokimyasal hammaddelerden elde edilebilmektedir.

DPG(Dipropilen glikol)

DPG, C6H14O3 formülüne sahip berrak, renksiz, viskoz bir sıvıdır. Suda tamamen karışmasına ek olarak birçok organik çözücü ile karışabilir. Dipropilen glikol, bir propilen oksit hidroliz işleminde meydana gelen propilen glikol üretiminin bir yan ürünü olarak üretilmektedir.

DTMP(Trimetilolpropan)

Trimetilolpropan (TMP), C6H14O3 formülüne sahip organik bileşiktir. Üç hidroksil fonksiyonel grup içeren TMP, poliüretanlar, doymamış reçineler, polyester reçineler ve kaplamalarda kullanılmaktadır.

Daha Fazla Bilgi Al