Skip links

Baz Polioller

Polioller, en az 2 fonksiyonel grup içeren ve bu gruplar üzerinden izosiyanat (NCO) grupları ile reaksiyona girerek poliüretan yapılarını oluşturan reaktif hammaddelerdir.

Poliüretan ürünlerin özellikleri çok büyük oranda içeriklerindeki poliollerden etkilenmektedir. Poliüretan ürünlerin birçok kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri yapılarında kullanılan poliollerin kimyasal yapıları ile doğrudan bağlantılıdır.

Rijit Poliüretan Uygulamaları için Polioller

Kimpur; rijit poliüretan uygulamaları için baz poliolleri geliştirmiştir. KIMraw Hammaddeler ürün grubundaki rijit poliüretan köpük uygulamaları için kullanılan polieter polioller ve poliester polioller aşağıdaki gibidir.

Poliüretan Taban Sistemleri

Sünger ve Case Uygulamalar için Polioller

Kimpur ürün grubu olan Kimraw Hammaddeler ürün grubundaki sünger ve case uygulamalarında uygulamalarında kullanılan polioller aşağıdaki gibidir.

Poliüretan Taban Sistemleri

Daha Fazla Bilgi Al