Skip links

Sürdürülebilirlik Politikamız

Kimpur olarak sosyal, çevresel ve ekonomik etkimizin bilinciyle hareket ederek paydaşlarımızla ilişkilerimizde daima etik ve şeffaf bir yönetimi teşvik ediyoruz.

Şirket kültürümüzün bir parçası haline gelen bu ilkeler doğrultusunda öncelikli sorumluluklarımız:

 • İnsan haklarına ve etik değerlere saygı göstermek, her türlü ayrımcılığın karşısında olmak,
 • Toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olan fırsat eşitliğini teşvik etmek ve paydaşlarımızın da bu değerlere uymasını hedeflemek,
 • Kurumsal yönetimde şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerine göre hareket etmek,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • En iyi uygulama örnekleriyle kurumsal gelişimi destekleyerek katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmak ve tercih edilen bir iş yeri olmak,
 • Çevre stratejilerimizde ve faaliyetlerimizde biyoçeşitliliği ve ekosistemi dikkate almak,
 • Çevre dostu, güvenli ve yüksek kalitede ürün ve hizmetler üretmek,
 • Çevre performansımızı sürekli geliştirerek karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Çevre ve enerji yönetim sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
 • İlgili her türlü yasal yükümlülüklere riayet etmek,
 • Kurumsal riskleri erken tespit etmek, gerekli önlemleri almak ve şirket genelinde risk yönetim kültürü ile sürdürülebilir büyümeyi desteklemek
 • İnovasyonu ve kurumsal girişimciliği şirket kültürü olarak benimsemek;
 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde Ar-Ge çalışmalarına kaynak ayırmak,
 • Yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlayarak sürdürebilir gelişimi desteklemek,
 • Tedarik zincirimizde paydaşlarımızla karşılıklı fayda sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir tedarik zinciri temin etmek ve
 • Sürdürülebilir üretim politikamız doğrultusunda, sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşanabilir bir dünya için sürekli çaba göstermektir.