Skip links

Sürdürülebilir Satın Alma

Tedarik zinciri yönetimimizi her zaman iyileştirmek ve daha verimli hale getirmek adına satın alma süreçlerimizde her zaman ürün kalitesini yükseltmeyi ve değer zincirindeki maliyetleri optimize etmeyi amaçlıyoruz.

Bizler Kimpur olarak; sadece kendi faaliyetlerimizde sürdürülebilirliğin sağlanmasından öte, olumlu etkimizi mümkün olduğunca fazla noktada ve yüksek düzeyde yansıtmak istiyoruz. Sosyal etkimizi artırmak ve çevresel konularda yüklerimizi azaltmanın yolunun da değer zincirimizden geçtiğinin ve bununla entegre olmadan sürdürülebilir büyüme hedefimiz konusunda başarılı olamayacağımızın da bilincindeyiz. Bu nedenle değer zincirimizin bir parçası olan tedarikçilerimizle birlikte hareket etmeye özen gösteriyoruz. Tüm bu zincirin halkalarını tamamlayabilmek adına satın alma süreçlerimizde tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik stratejilerimize dahil ediyor ve her zaman destekliyoruz.

Değer Zincirimizin bir parçası olmak ister misiniz? 

Sürdürülebilir bir gelecek için birlikte adımlar atmak adına yeni ve mevcut tedarikçilerimizi sosyal, çevresel ve yönetişim konularında değerlendiriyoruz.

Değerlendirmemiz sonucunda %70 puan üzeri alan firmaları değer zincirimize dahil edebilirken, %50 altında kalan firmalar ile çalışmayı tercih etmiyor ve bu firmaları süreçlerinde iyileştirme yapmak adına teşvik ediyoruz. Hammadde alımı yaptığımız firmaların çoğunluğu global tedarikçiler olup ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine sahip, çevreye karşı duyarlı firmalardır.