Skip links
Kimpur Tedarikçi Başvuru Formu

Tedarik Başvuru Formu

Firma Sahibi Ve Ortakları

Temsil Yetkisi Kişinin Bilgileri

Firma Bilgileri

Personel Bilgisi

Ürün/Hizmet Kategorisini Belirtiniz

Kimyasal Hammadde Uyumluluğu

Reach Belgesi

KKDIK

Sertifikalar

ISO 9001

ISO 45001

ISO 10002

ISO 14001

ISO 28000

ISO 27001

ISO 50001

ISO 16949

Kalite Yönetimi

Risk yönetimi kapsamında düzenli ölçüm, değerlendirme ve aksiyonalma kapsamında tanımlanmış yönetmelik bulunmakta mıdır?
Müşteri şikayeti ve müşteri memnuniyeti yönetiminiz var mı?
Düzeltici faaliyet yönetiminiz var mı, izleniyor mu?
Yasal şartlara uyum takip yöntemi mevcut mu? (Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği, İSG, Çalışma kanunları vb.)
Proses ve üretim kontrolü yapılıyor mu?
Değişim Yönetim Sistemi (DYS) uygulanmakta mıdır?
Görevli İşçi Sağlığı ve İş güvenliği yöneticisi ya da bölümü var mı?
Çevresel etkiyi en aza indirmek için bir politikanız var mı?
Ürünleriniz ve ambalajlarınız çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak tasarlanmış mı?
Atık oluşumunu en aza indirmek ve geri dönüşümü teşvik etmek için adımlarınız var mı?
Karbon ayak izi hesaplamasını yapıyor musunuz?
Karbon emisyonlarını azaltmak ve karbon ayak izinizi en aza indirmek için uygulamalar geliştirdiniz mi?
Sürdürülebilirlik performansınızı kamu ile paylaşıyor musunuz?
Sürdürülebilirlik uygulamalarınızda sürekli iyileştirmelere taahhütünüz var mı?
Enerji tüketimini azaltmak ve kaynak verimliliğini desteklemek için atılan adımlar var mı?
Tehlikeli maddeleri yönetim prosedürünüz var mı?
Tehlikeli maddeler için tanımlanmış imha prosedürünüz var mı?
Tedarik süreci sırasında paylaşılan hassas verilerin güvenliği ve gizliliğini nasıl sağlandığını tarifleyen uygulamalarınız var mıdır?
Çocuk işçiliğini ve zorla çalıştırmayı önlemek için uygulamalarınız var mı?
Etik davranışı, rüşveti ve yolsuzluğu ele alan bir davranış kurallarınız var mı?
Operasyonlarınız ve tedarik zincirinizde adil iş uygulamalarını standart tanımları var mıdır?
Topluma geri vermek için herhangi bir topluluk veya sosyal girişimi destekleme programınız var mı?
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren aktif müşteriniz var mı?
Tüm vermiş olduğum cevaplarım Kimpur tarafından kullanılmasına izin veriyorum ve KVKK hükümlerini kabul ediyorum.