Skip links

Politikalarımız

Poliüretan Sistem Evi üretim faaliyeti gerçekleştiren firmamızda;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini
 • Şirketin sürdürülebilirlik ilkeleri ile ilgili uyumluluğun sağlanmasını
 • Şirket imajı ve güvenilirliğinin korunmasını
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte yönetmek için tüm gücümüzle çalışırız.

Faaliyette bulunduğumuz Poliüretan Sektöründe;

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek ve memnuniyetini arttırabilmek amacı ile modern ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • Sektörümüzde Ar-Ge, Üretim, Satış ve Kalitede lider ve takip edilen firma olmak,
 • Kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmak,
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkimizin farkında olarak etki alanımıza katkı sağlayacak sürdürülebilirlik çalışmalarıyla paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak,
 • Risk yönetimi bakış açısını tüm iş süreçlerimize adapte etmek,
 • Tüm organizasyonumuzda, ortak kalite bakış açısı ile, çalışanlarımızın eğitim ve gelişimlerini gözetmek,
 • İş süreçlerimizi sürekli gözden geçirip geliştirerek, ürün ve hizmetlerimizde sıfır hatayı hedefleyerek çalışmak,
 • Kalite yönetim sistemimizi iyileştirerek, sahip olduğumuz yüksek kalite anlayışı ve standardını korumak, Kalite politikamızdır.

Firmamız,

İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutmakta; tüm çalışanları tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin içselleştirilerek hayatın bir parçası haline getirilmesini hedeflemektedir.

Bu anlayışla;

 • Faaliyetlerinden kaynaklanan yaralanmaları ve sağlık problemlerini önlemeyi, teknolojiyi de kullanarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,
 • Faaliyetleri ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmeyi,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği tehlikelerini ve risklerini ortadan kaldırmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi;
 • Sistem çalışmaları kapsamında çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Çalışanların, tedarikçilerin ve ziyaretçilerin İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıklarını arttırmayı,
 • Toplumun iş güvenliği bilincini arttırmak için sosyal sorumluluk faaliyetlerini desteklemeyi

taahhüt etmektedir.

Poliüretan Sektöründe faaliyet gösteren firmamızda,

 • Enerji Yönetim Sisteminin amaçlarının ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı;
 • Faaliyetlerimizle ilgili enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin, uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları yerine getirmeyi,
 • Enerji performansının ve Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,
 • Enerji zincirinin her aşamasında sürdürülebilir kalkınma bağlamında sosyal ve çevresel etkileri dikkate almayı;
 • Elektrik tüketimlerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırmayı;
 • Çalışanlarımızın enerji tasarrufu alanında farkındalığını eğitimler ile destekleyerek, faaliyetlerde yer almalarını sağlamayı taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

Firmamız gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma ve çevreyi koruma misyonu ile;

 • Çevre Yönetim Sisteminin şartlarını ve faaliyetlerimiz ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmeyi
 • Atıkları kaynağında azaltmayı, geri dönüşümü/geri kazanımı sağlayacak teknolojileri kullanmayı, kirliliği önlemeyi
 • Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmayı, çevrenin korunmasını sağlamayı
 • Çalışanlarımızın çevresel konulardaki farkındalığını arttırmayı
 • Daha sürdürülebilir bir yaşam için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi
 • Toplumsal fayda sağlamak amacıyla bilgi ve tecrübelerimizi toplum ile paylaşmayı taahhüt ederiz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

Kimteks Poliüretan A.Ş’de Çevre Yönetim Sistemi faaliyet kapsamı Poliüretan Sistemleri ve Hammaddeleri; araştırma, geliştirme, yönetim, satış, dış ticaret, lojistik, depolama, mali işler, yönetim ve idari organizasyon, gümrükleme faaliyetleri ile ilişkin işlemlerini ve bunlara bağlı yönetim ve hizmet sunumlarını kapsamaktadır. Çevre Yönetim Sistemi kapsamında ilgili iç, dış unsurlar ve ilgili tarafların beklentileri ele alınmaktadır.

 • Emniyet evleri mahallesi, eski büyükdere caddesi, Sapphire Plaza adresinde üst yönetim, satın alma, dış ticaret, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, finans muhasebe;
 • Gebze plastikçiler organize sanayi bölgesi 7. cadde adresinde planlama, üretim, Arge, kalite güvence, kalite kontrol, lojistik, bakım faaliyetleri yürütülmektedir.

Kimpur olarak sosyal, çevresel ve ekonomik etkimizin bilinciyle hareket ederek paydaşlarımızla ilişkilerimizde daima etik ve şeffaf bir yönetimi teşvik ediyoruz.

Şirket kültürümüzün bir parçası haline gelen bu ilkeler doğrultusunda öncelikli sorumluluklarımız:

 • İnsan haklarına ve etik değerlere saygı göstermek, her türlü ayrımcılığın karşısında olmak,
 • Toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olan fırsat eşitliğini teşvik etmek ve paydaşlarımızın da bu değerlere uymasını hedeflemek,
 • Kurumsal yönetimde şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerine göre hareket etmek,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • En iyi uygulama örnekleriyle kurumsal gelişimi destekleyerek katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmak ve tercih edilen bir iş yeri olmak,
 • Çevre stratejilerimizde ve faaliyetlerimizde biyoçeşitliliği ve ekosistemi dikkate almak,
 • Çevre dostu, güvenli ve yüksek kalitede ürün ve hizmetler üretmek,
 • Çevre performansımızı sürekli geliştirerek karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Çevre ve enerji yönetim sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
 • İlgili her türlü yasal yükümlülüklere riayet etmek,
 • Kurumsal riskleri erken tespit etmek, gerekli önlemleri almak ve şirket genelinde risk yönetim kültürü ile sürdürülebilir büyümeyi desteklemek
 • İnovasyonu ve kurumsal girişimciliği şirket kültürü olarak benimsemek;
 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde Ar-Ge çalışmalarına kaynak ayırmak,
 • Yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlayarak sürdürebilir gelişimi desteklemek,
 • Tedarik zincirimizde paydaşlarımızla karşılıklı fayda sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir tedarik zinciri temin etmek ve
 • Sürdürülebilir üretim politikamız doğrultusunda, sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşanabilir bir dünya için sürekli çaba göstermektir.

Kimpur İş Davranış Kuralları anlamına gelen kimpuretik, beklentileri belirleyerek ve davranışlarımıza yön vererek, bu değerleri çok yönlü ve net bir çerçeveye alıyor.

Amacımız elbette etik ve yasal karar süreçlerine olanak tanımak ve saygı içeren bir ortam oluşturmak; ancak bununla bitmiyor. Ayrıca bu değerleri şirketimizin sınırları dışına taşımanın, kurumsal bir yurttaş olarak görevimiz olduğuna inanıyoruz. Bu değerlere ulaşmamızda, kimpuretik’in getireceği şeffaflığı yakalamak, bütün bu uygulamalarımızla sektörümüzde parlamak ve kimpuretik ile etik kurallara bağlı kalmanın bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz.

DEĞERLERİMİZİ UYGULAMA

İNSANLAR

 • İş Yerinde Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Saygı
 • Çalışan Politikası
 • İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik
 • İş Yerinde Madde Bağımlılığı
 • İş Yerinde Şiddet

İŞ

 • Çıkar Çatışmaları
 • İş Dışındaki Çıkarlar
 • Şirket Dışında Çalışma
 • Konferanslarda Konuşma
 • Akrabalar, Arkadaşlar ve Kişisel İlişkiler
 • Hediyeler ve Eğlence Etkinlikleri
 • Devlet Yetkilileri
 • İş Kayıtları ve Finansal Kayıtlar
 • Şirket Kaynaklarının ve Bilgilerinin Kullanımı ve Korunması
 • Fikri Mülkiyet
 • Bilişim Teknolojisi
 • Tescilli Bilgiler ve Kayıt Yönetimi
 • Hizmet sağlayıcısı olarak Kimpur
 • Veri Gizliliği
 • Şirket İçi Bilgiler ve Ticareti
 • Rüşvet ve Yolsuzluk
 • Rekabet
 • Antitröst ve Rekabet
 • Rekabete Yönelik Bilgilerin Toplanması
 • Ticari Denetimler

YURTTAŞLIK

 • Sürdürülebilirlik Standardını belirleme
 • Kurumsal Yurttaşlık
 • Hayır Amaçlı Faaliyetler ve Gönüllülük
 • Siyasi Faaliyetler ve Katkılar
 • Kamuyla İletişim
 • Sosyal Medya

KURALLARIN YÖNETİMİ

Kimpur ile yaşanan bir ihlal durumu veya endişeyi paylaşmak için, Kimpur Etik Formuna girilen bildirimler, yetkin bir iletişim uzmanı tarafından değerlendirmeye alınır. Bildirimi yapan kişi veya kişilere dair herhangi bir kişisel bilgi istenmemektedir.

Aşağıda linki bulunan iletişim formunda Güvenlik Kodu kısmına, “Kimpur83” yazarak giriş yapabilirsiniz.

Kimpur Etik Bildiri Formu ile bağlantı kurmak için tıklayınız.

Kimpur Etik Kurallar Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız. 

Firmamız, insana ve çalışanlarına duyduğu saygının bir ifadesi olarak uygulamakta olduğu SA 8000:2014 standardı kapsamında aşağıda yer alan ilkeleri uygulamayı taahhüt etmektedir.

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi
Çocuk ve genç işçiliğinin kullanılmasında yer almayacak veya kullanılmasını
desteklemeyecek, 18 yaşın altında işçi çalıştırmayacaktır.

Zorla Çalıştırma veya Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi
Zorla çalıştırma veya zorunlu çalışmanın kullanılmasında yer almayacak veya kullanılmasını desteklemeyecek, tüm çalışanlarını gönüllülük esasına göre çalıştıracaktır.
Hiçbir şekilde insan kaçakçılığında yer almayacak veya desteklemeyecektir.

Sağlık ve Güvenlik Koşullarının Sağlanması

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsenerek tüm çalışanların iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarına katılımı desteklenecek; çalışanların genel sağlığı ön planda tutularak sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturulacaktır.

Yeni, hamile veya emziren annelerin sağlık ve güvenliğine yönelik risklerin
giderilmesi veya azaltılması sağlanacaktır.

İşle ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmaya, riskleri azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.

Ayrımcılığın önlenmesi
İşe alımda, ödemede, eğitime erişimde, terfide, iş feshinde, emekliye ayrılmada veya çalışanlar arasında ırka, ulusal veya bölgesel veya sosyal kökene, sınıfa, doğuma, dine, engelliliğe, cinsiyete, cinsel eğilime, aile sorumluluklarına, medeni duruma, siyasi görüşlere, yaşa veya ayrımcılığa yol açabilecek başka şarta dayanarak ayrımcılık yapmayacak veya ayrımcılığı desteklemeyecektir.
Firmamıza ait hiçbir mahalde tehdit edici, kötüleyici, istismar edici, fiziksel temas da dahil hiçbir davranışa izin vermeyecektir.

Disiplin Uygulamaları ve Kötü Muamele/Tacizin Önlenmesi
Çalışanlarımıza insan onuruna yaraşır şekilde ve saygıyla davranacaktır. Firmamız, bedensel ceza, zihinsel veya fiziksel şiddetin kullanılmasında veya personelin sözlü taciz edilmesinde yer almayacak veya bunları desteklemeyecektir. Kötü veya insanlık dışı muameleye izin verilmeyecektir.

Ücret ve Ödemeler
Personelin kanunlar ile belirlenmiş asgari ücret hakkına saygı duyacak ve fazla çalışma ödemelerini yapacaktır. Maaşlar personelin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bir miktar ihtiyari harcanabilir gelir sağlamasına yeterli olacaktır.
Disiplin amaçlarıyla maaşlardan kesintiler yapmayacaktır.

Tedarikçilerle ilişkiler
Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirecek, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izleyecek ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltecektir.

Yönetim Sistemi
• Tüm faaliyetlerini SA8000:2014 Standardına uygun yönetecektir.
• SA8000 Standardının öngördüğü ILO Sözleşmelerine ve ülkenin Yasal gerekliliklerine uyacaktır.
• SA8000’in tüm bileşenlerini uygulaması için bir Sosyal Performans Ekibi kuracaktır.
• SA8000 Standardının uygulanmasında ilk ve tek sorumlu Üst Yönetim olacaktır.
• SA8000 Standardının uygulanması ile ilgili riskler periyodik olarak değerlendirilecektir.
• Sosyal Sorumluluk Ekibi tarafından düzenli olarak İzleme yapılacaktır.
• Çalışanlarını her aşamada ve düzenli olarak SA8000 gereklilikleri konusunda bilgilendirecektir.
• SA8000 Standardının uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar olması durumunda şikayetlerin yapılması için gizli, tarafsız, misilleme niteliği olmayan, çalışanların ve ilgili tarafların erişimine açık bir şikayet çözüm yöntemi oluşturacaktır
• Çalışmakta olduğu tedarikçilerinin/taşeronlarının, özel iş ve işçi bulma bürolarının SA8000 Standardına uyumlu çalışmalarını sağlayacaktır.