Skip links

Politikalarımız

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız Poliüretan Sistem Evi üretim faaliyeti gerçekleştiren firmamızda;

– Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

– Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

– Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

– Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte yönetmek için tüm gücümüzle çalışırız.

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek ve memnuniyetini arttırabilmek amacı ile, modern ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • Kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmak,
 • Proseslerimizi sürekli gözden geçirip önleyici faaliyetlere önem vermek,
 • Verilen hizmette sıfır hatayı hedefleyerek çalışmak, tüm organizasyonumuzda,
 • Ortak kalite bakış açısını benimseyip, çalışanlarımızın eğitim ve gelişimlerini gözetmek,
 • Şirket içi iletişimi en üst seviyeye çıkartmak,
 • Sektörümüzde Ar-Ge, üretim, satış ve kalite çalışmalarında lider olmak,
 • Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek, sahip olduğumuz yüksek kalite anlayışı ve standardını korumak, kalite politikamızdır.

Poliüretan Sektöründe faaliyet gösteren firmamızda,

 • Enerji Yönetim Sisteminin amaçlarının ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı;
 • Faaliyetlerimizle ilgili enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin, uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları yerine getirmeyi,
 • Enerji performansının ve Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,

Taahhüt ederiz.

Kimpur İş Davranış Kuralları anlamına gelen kimpuretik, beklentileri belirleyerek ve davranışlarımıza yön vererek, bu değerleri çok yönlü ve net bir çerçeveye alıyor.

Amacımız elbette etik ve yasal karar süreçlerine olanak tanımak ve saygı içeren bir ortam oluşturmak; ancak bununla bitmiyor. Ayrıca bu değerleri şirketimizin sınırları dışına taşımanın, kurumsal bir yurttaş olarak görevimiz olduğuna inanıyoruz. Bu değerlere ulaşmamızda, kimpuretik’in getireceği şeffaflığı yakalamak, bütün bu uygulamalarımızla sektörümüzde parlamak ve kimpuretik ile etik kurallara bağlı kalmanın bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz.

DEĞERLERİMİZİ UYGULAMA

İNSANLAR

 • İş Yerinde Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Saygı
 • Çalışan Politikası
 • İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik
 • İş Yerinde Madde Bağımlılığı
 • İş Yerinde Şiddet

İŞ

 • Çıkar Çatışmaları
 • İş Dışındaki Çıkarlar
 • Şirket Dışında Çalışma
 • Konferanslarda Konuşma
 • Akrabalar, Arkadaşlar ve Kişisel İlişkiler
 • Hediyeler ve Eğlence Etkinlikleri
 • Devlet Yetkilileri
 • İş Kayıtları ve Finansal Kayıtlar
 • Şirket Kaynaklarının ve Bilgilerinin Kullanımı ve Korunması
 • Fikri Mülkiyet
 • Bilişim Teknolojisi
 • Tescilli Bilgiler ve Kayıt Yönetimi
 • Hizmet sağlayıcısı olarak Kimpur
 • Veri Gizliliği
 • Şirket İçi Bilgiler ve Ticareti
 • Rüşvet ve Yolsuzluk
 • Rekabet
 • Antitröst ve Rekabet
 • Rekabete Yönelik Bilgilerin Toplanması
 • Ticari Denetimler

YURTTAŞLIK

 • Sürdürülebilirlik Standardını belirleme
 • Kurumsal Yurttaşlık
 • Hayır Amaçlı Faaliyetler ve Gönüllülük
 • Siyasi Faaliyetler ve Katkılar
 • Kamuyla İletişim
 • Sosyal Medya

KURALLARIN YÖNETİMİ

Kimpur ile yaşanan bir ihlal durumu veya endişeyi paylaşmak için, Kimpur Etik Formuna girilen bildirimler, yetkin bir iletişim uzmanı tarafından değerlendirmeye alınır. Bildirimi yapan kişi veya kişilere dair herhangi bir kişisel bilgi istenmemektedir.

Aşağıda linki bulunan iletişim formunda Güvenlik Kodu kısmına, “kimpur83” yazarak giriş yapabilirsiniz.

Kimpur Etik Bildiri Formu ile bağlantı kurmak için:

https://kimpur.com/tr/etik-kural

Kimpur Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için linki tıklayınız.