Skip links

مـرکـز تـحـقیـق و توسعه

کیمتکس پلی اورتان؛ از ماه می ۲۰۱۷ تحت عنوان مرکز تحقیق و توسعه فعالیت می نماید. این مرکز فعالیت های تحقیقیاتی خود را با ۱۸ پرسنل متخصص مجرب که هر کدام در بخش خود با تجربه و متخصص می باشند.

در مرکز تحقیق و توسعه کیمتکس، کل فرآیند طراحی محصول از سنتز مولکول ها در فرمولاسیون ها به منظور توسعه سیستم ها تا آزمایش محصولات نهایی در مراکز کاربری و شبیه سازی مشتری و انجام می شود. مهمترین هدف مرکز تحقیق و توسعه کیمتکس تبدیل شدن به یکی از شرکت های برجسته در زمینه تحقیق و توسعه می باشد. در این راستا، استراتژی های تحقیق و توسعه کیمتکس پلی اورتان عبارتند از:

افزایش صلاحیت، مهارت، و تعداد پرسنل واحد تحقیق وتوسعه .

توسعه آموزش های پرسنل از طریق همکاری با واحدهای آموزشی و دانشگاه های معتبر.

تقویت زیرساخت آزمایشگاه کاربرد و شبیه سازی و ارائه بهترین کیفیت محصول به مشتریان.

افزایش قدرت رقابت مشتریان از طریق فعالیت های پیشرو و نوین در تحقیق وتوسعه .