Skip links

آزمایشگاه شبیه سازی واحد تحقیق و توسعه

هدف کیمتکس پلی اورتان به دست آوردن نتایج دقیق با کاربردی سریع برای مشتری از طریق شبیه سازی تولیدات مشتری، سرمایه گذاری بر روی ماشین آلات و قالب های فنی در مرکز شبیه سازی می باشد.

این واحد قادر است گروه محصولات کفش، فوم نرم و فوم سخت را با مواد خود در محیط آزمایشگاهی با تجهیزات تولیدی که در صنعت استفاده می شود، آزمایش نماید.