Skip links

ما از شما می خواهیم

تیم فنی پشتیبانی مرکز تحقیق و توسعه کیمتکس، خدمات حرفه ای فنی را به مشتریان در فرایندهای قبل و بعد از فروش با تیم تخصصی و واجد شرایط خود ارائه می دهد.

تیم پشتیبانی فنی که نقش مهمی در طراحی محصولات جدید با توجه به روند بازار و نیازهای مشتری دارد، بهترین پشتیبانی را برای مشتریان در آزمایشات محصول و مسائل فنی ارائه می دهد. با این ساختار، مرکز تحقیق و توسعه کیمتکس موقعیت منحصر به فردی در صنعت دارد.

هل تحتاج إلى دعم فني؟