Skip links

Kimpur 5S

Güvenlik ve verimliliği artırmak, ürün kusur oranını ve diğer olası atıkları azaltmak için çalışma ortamımızı düzenli hale getirmek için 5S metodolojisini uygulamaya devam ediyoruz. Böylece, metodoloji ürün kalitemizi yükseltiyor, iş verimliliğimizi artırıyoruz. Böylece daha düşük maliyetler ve daha yüksek verimlilik elde ediyoruz.