Skip links

سیستم های تولید چکـمه

با در نظر گرفتن انعطاف پذیری بالا چکمه های ایمنی با دو و یا یک چگالی، مفید و راحت هستند. با توجه به هدف و مورد استفاده، آنها داراي خواص ضد باكتريايي، اسيدي و ضد آب هستند. با وجود خواص ضد سایش و ضد لغزش، به راحتی تمیز و برای استفاده طولانی مدت مناسب می باشند.

محدوده های استفاده

در این سیستم ها با در نظر...

سیستم های دمپایی

پاسخ گویی به نیاز مشتری با در...

سیستم های زیره کفش

در سیستم های پلی اورتان...

سیستم های کـفش های ایمنی

در نظر گرفتن انعطاف پذیری بالا چکمه های...

سیستم های تولید چکـمه