Skip links

İK Politikamız

Kimpur İnsan Kaynakları olarak amacımız;

Şirketin temel amaç ve hedeflerine ulaşması için; organizasyonun kültür ve değerlerine uygun, yüksek kalitede insan kaynağını şirkete kazandırmak, çalışanların potansiyelini üst seviyede gerçekleştirebileceği, gelişim ve çalışma şartlarının oluşturulmasına katkıda bulunarak, performansın sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

İnsan Kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve çalışanları kuruluş hedefleri doğrultusunda yönlendirmek için, çalışanların potansiyelini üst seviyede gerçekleştirebileceği, eşit gelişim ve çalışma şartlarının oluşturularak, bireysel ve takım performansının sürdürülebilirliğini sağlamak.

Kuruluşa; enerjik, disiplinli, dürüst, takım çalışmasına yatkın, Kuruluş değerlerini benimseyip yaşatacak kişilerin kazandırılması ilkesi ile işin gerektirdiği niteliklere uygun aday kazandırılması için en iyi seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır.