Skip links

Şirketimizde yıllık iş planları doğrultusunda onaylanmış bütçeler ya da güncel talepler değerlendirilerek işe alım ihtiyaçları giderilmektedir.

Detaylı bilgi için Kimpur’da Kariyer kısmını inceleyebilirsiniz.

Performans Yönetim Sistemi; birey, takım ve şirket performansımızın geliştirilmesi amacıyla mevcut durumumuzun tanımlanmasını sağlayan ve gelişim alanlarımızın belirlenmesini hedefleyen bir araçtır. Şirketimizde,Yetkinlik Bazlı Performans Yönetim Sistemi esas alınarak kişisel potansiyellerin tespiti ile beraber ileriye yönelik gelişim ve iyileştirme planlarının yapılması, geçmiş performansların değerlendirilerek ilgili yönlendirmelere girdi oluşturması sağlanmaktadır.

Eğitim Planlaması : Eğitim faaliyetlerimiz 2 kaynaktan oluşmaktır; Performans Yönetim Sistemi Çıktıları ve yıl içinde ortaya çıkan Bütçe Dışı Talepler. Bütün kaynaklarımız değerlendirildikten sonra yıllık eğitim planı hazırlanmakta ve İnsan Kaynakları tarafından organizasyonu yapılarak çalışanlara ilan edilmektedir.

Oryantasyon : Yeni işe başlayan arkadaşlarımıza işe başladıkları ilk günden itibaren şirketimiz hakkında genel sunumlar yapılmaktadır. Oryantasyon sürecinin parçası olarak ilerleyen dönemde kapsamlı iç eğitimler ve sunumlarla çalışacakları bölüm ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.

İç Eğitimler/Teknik Eğitim : Hem işe yeni başlayan hem de mevcut çalışanlarımıza yönelik diğer bölümlerin faaliyetleri hakkında, koordineli çalışan departmanların bilgi alışverişi ve iş tanımları çerçevesinde verdiğimiz eğitimlerdir.

Dış Eğitim Kurumları : Çalışanlarımızın yetkinlikleri ve yaptıkları iş doğrultusunda tespit etmiş olduğumuz, bütçelenmiş kişisel gelişim ve mesleki teknik eğitimlerdir.

Kuruluşta ücret yönetiminin esası, çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve görevin piyasa değeri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanır.

Çalışanların ücret artış prensipleri Kuruluş Yönetimi’nce yapılan çalışmalara dayalı olarak kabul edilen ölçütler esas alınmak suretiyle belirlenir.

Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda gizlilik esastır.

Her sene isteğe bağlı olarak çalışanların katılımı ile KAT grubu oluşturulur ve Kimpur için aktivitelerimiz sene başında belirlenen bütçelerle düzenlenir.