Skip links

Polyester Polioller

Ayakkabı, Sünger, Rijit vb. farklı poliol sistemlerin geliştirilmesi için kullanılabilen poliester veya polieter poliol ürünleridir.

İstenilen özelliklere göre farklı viskozite, hidroksil değeri, fonksiyonalite ve moleküler ağırlıklarında olabilirler.

Değişik başlangıç moleküllerinin PO ve/veya EO ile tepkimesi ile elde edilen poliether polioller mevcuttur.

Adipik, Fitalik gibi çeşitli başlangıç moleküllerinin dietilen glikol, monoetilen glikol, bütandiol vb. glikoller ile tepkimesi sonucunda elde edilen poliester polioller farklı ürünlerin geliştirilmesinde kullanılır.

Kullanım Alanları

Ayakkabı, Sünger, Rijit vb. farklı poliol sistemlerin...

Polioller