Skip links

Atık Yönetimi

Atık yönetimimiz kapsamında; ISO 14001 standardına uygun bir yönetim modeli benimsiyoruz. Bu sistemi tasarlarken olumsuz çevresel etkiyi minimize etmeyi hedefliyor, bu doğrultuda hareket ediyoruz. Benimsediğimiz model ile üretim süreçlerimizi devamlı gözden geçiriyor, ham madde ve enerjinin verimli kullanımı için sürekli iyileştirme anlayışını uyguluyor, yenilikçi teknolojiler kullanıyor bu doğrultuda atıkların azaltılması için projeler geliştiriyoruz. Atıkların kaynağında azaltılması için çalışıyor ve geri dönüşüm veya yeniden kullanım için uygun olan ürünleri ayrıştırıyoruz.

Tesislerimizde oluşan atıklarımıza ilişkin belirlenen yasal şartlara göre depolama, taşıma, bertaraf ve geri dönüşüm süreçlerini uyguluyoruz. Fabrikamızda kurduğumuz Sıfır Atık Sistemi ile atıkları, türüne göre kaynağında ayrı olarak biriktiriyor, geri kazanımını sağlıyoruz.