Skip links

Akıllı İş Modeli

Gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetlerde kaynaklarımızı doğru noktaya odaklamamızın önemini biliyor, bunları destekleyecek yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. “Akıllı İş Modeli” adı altında kurmuş olduğumuz know-how yapımız dahilinde hem zaman hem de kapasitemizden verimlilik sağlıyoruz. Akıllı İş Modelimiz kapsamında; Kimpur Ar-Ge Merkezimiz tarafından ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, yeni ürün tasarımlarını, hızlı ve etkili tedarik zinciri sürecinin yönetimini, operasyonel mükemmelliği, dijitalleşme,
yapay zekâ, tahmine dayalı yetenekler ve otomasyon vasıtasıyla ham maddeden yarı mamul üretimini, yarı mamulden poliüretan sistemine giden bir yelpazede hem katkı maddelerinin hem de polyester poliollerin üretimi ve gelişimini gerçekleştiriyoruz.

Polyester Polioller