Skip links

Enerji Yönetimi

Kimpur bünyesinde oluşturduğumuz çevre yönetimi işletme modeli kapsamında; tüm doğal kaynaklarımızın verimli kullanılması adına çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda, enerjinin verimli kullanımının da sürdürülebilirlik kapsamındaki değerini biliyor, bu düşüncemizi iş yapma modelimizin temel parçası olarak konumlandırıyoruz. Enerji yönetimi konusunda oldukça duyarlı davranmaya dikkat edip enerji tasarrufu sağlayan ekipmanları ve teknolojileri kullanarak enerji verimliliğini artırmak için sürekli olarak çaba sarf ediyoruz. Özellikle üretim tesislerimizde, enerji kullanımını mümkün olan en düşük seviyeye indirgemeye çalışıyoruz. Bu amaçla, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, LED aydınlatma ve yüksek verimli motorlar gibi ekipmanları kullanıyoruz. Ayrıca, enerji tüketimini izlemek ve analiz etmek için gerekli olan sistemleri de iş planımız içerisine dahil ediyoruz. Böylelikle, enerji tüketimimizi düzenli olarak takip ederek gereksiz enerji kullanımını belirleyip azaltırken bu sayede önemli ölçüde tasarruf sağlayabiliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda üretimimize son hızla devam etmeye gayret ederken üretim miktarımızla doğru orantılı olarak enerji tüketim miktarımız da artış gösteriyor. Kimpur olarak; üretim miktarımızı artırırken enerji tüketimimizi azaltmaya yönelik çalışmalar planlamaya ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Firma olarak, sürdürülebilir bir gelecek için bir dizi çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında; güneş enerjisi santrali kurulumu, doğalgaz bacalarından çıkan ısının değerlendirilmesi projesi, elektrik motorlarının daha yeni ve verimli motorlarla değiştirilmesi, izolasyon çalışmaları ve enerji verimliliğinin arttırılması gibi birçok önemli projeyi gerçekleştiriyoruz.

Tüm çalışanlarımız için farkındalık oluşturmak adına enerji verimliliği konusunda düzenli olarak eğitimler gerçekleştiriyor, gerekli denetimleri, enerji ölçümlerini yapıyor ve enerji yönetimi konusunda güncel teknolojileri takip edip gerekli maddi kaynağı da sağlayarak her zaman sürdürülebilir bir enerji yönetim sistemi kurmak için çabalamaya devam ediyoruz.