Skip links

Etkin Risk Yönetimi 

Kimpur’da, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, şirket yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Yönetime bu konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyette bulunmaktadır.

Şirketimizde, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, Risk ve Fırsatların Yönetimi prosedürümüz bulunmaktadır. Bu prosedürde riskler; kurumsal riskler ve operasyonel riskler olarak tanımlanmıştır. Kurumsal riskler; şirketimizin vizyon ve hedeflerine ulaşma yolundaki kurumsal risklerimiz olarak tanımlanırken; operasyonel riskler ise; şirketimiz bölümlerinin, iç süreçlerinde güç, zaman, motivasyon, verimlilik kaybına neden olabilecek potansiyel durumların tespiti olarak tanımlanmıştır. Bilgi güvenliği, çevre, İSG, enerji yönetim, sosyal sorumluluk vb. konular, operasyonel risk yönetimi altında ele alınmaktadır.

Küresel Riskler ve Yönetimi

Dünya Ekonomik Forumu değerlendirmeleri kapsamında her yıl açıklanan en büyük küresel 10 riski yakından takip ediyor ve bunları yönetme mekanizmalarımız, hazırlıklarımız konusunda kendimizi değerlendiriyoruz. Bu gözden geçirme neticesinde eksiklerimiz varsa, bunların tamamlanmasına yönelik gereklilikleri yerine getiriyoruz.

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) 2022 neticesinde küresel en büyük etkiye neden olabilecek ilk on risk aşağıdaki konular ve ana başlıklar olarak sıralanmıştır:

Polyester Polioller

Söz konusu riskleri Kimpur olarak yönetme yaklaşımımıza aşağıda yer veriyoruz:

Polyester Polioller

Belirlenmiş söz konusu küresel risklere ek olarak beklenmedik acil durum risklerinin yönetilmesine ilişkin de sistem geliştirmiş durumdayız.

Acil Durum Kriz Yönetimi

Kimpur olarak çalışanlarımıza en güvenli ortamı sağlamak için acil ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla; önlem, hazırlık ve müdahale süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Acil durum ve çeşitli kriz durumlarıyla baş edebilmek üzere; gerekli teknik ve planlama yetkinliklerine ve uzmanlığa sahip çalışanlarımız ile oluşturduğumuz acil durum ekiplerimizin acil durum kriz yönetimi ile ilgili yetki ve sorumlulukları bulunuyor. Bu ekipler ile tatbikatlar yürüterek, ekiplerimizin görevleri ile ilgili eğitimleri almasını sağlıyoruz.

Riskin Erken Saptanması Komitemiz hakkında detaylı bilgi için tıklayın.