Skip links

Fırsat Eşitliği ve Kapsayıcılık

Kimpur olarak, fırsat eşitliği ve çeşitlilik prensibi ile insanların birçok yönden birbirlerinden farklı oldukları esasını temel alıyoruz. Kurum içi
çeşitliliğin bir zenginlik olduğundan yola çıkararak şirket içinde adil bir ortamın yaratılması, fırsat eşitliğinin ve eşitlikçi uygulamaların bulunması için çabalıyoruz. İşe alım süreçlerinde, mülakatlarda, performans ölçme değerlendirmede, kariyer planlamasında, terfi sisteminde, eğitim ve gelişim programlarında ve uygulanan ücret politikasında fırsat eşitliği sunuyoruz.

Bu fırsat eşitliği politikası uygulanırken; cinsiyet, yaş, din, mezhep, ırk, medeni hal, felsefi inanç ve benzeri görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmadan Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sağlamaya özen gösteriyoruz.