Skip links

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimpur olarak insan sağlığını herşeyin üzerinde tutmakta; tüm çalışanlarımız tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin içselleştirerek hayatın bir parçası haline getirilmesini hedeflemekteyiz. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak amacıyla, İSG Birimimiz, çalışan temsilcilerimiz ve İSG Kurulumuz ile yasal uyum ve risk değerlendirme faaliyetini yürütüyor ve belirlenen riskler ile düzeltici faaliyetleri sistemsel olarak takip ediyoruz. İş Sağlığı ve Güvenlik Komitemizde temsil edilen toplam iş gücü oranı %100’dür. İSG Birimimiz tarafından çalışma alanlarımızda günlük, haftalık ve aylık iç denetimler gerçekleştiriyor ve çalışanlarımızda farkındalık yaratmak adına düzenli eğitimler veriyoruz. İSG taahhütlerimizin kurum kültürümüzde yüksek önem düzeyinde benimsenmesi için Performans Yönetim Sistemimiz kapsamında ilgili çalışanlarımızın hedeflerine dahil ediyoruz.

Çalışma alanlarımızdaki iş kazası ve meslek hastalığı risklerini minimuma indirmek amacıyla, yoğun İSG eğitimlerinin ve farkındalık çalışmalarının yanı sıra çalışanlarımızın İSG içerikli geri bildirimde bulunduğu “Ramak Kala Bildirimi” ve “Önercem Bildirimi” sistemini kullanıyoruz. Bu sistem ile çalışma alanlarımızda bulunan Ramak Kala kutuları ve Önercem kutularına çalışanlarımızın bildirimde bulundukları iletişim formlarını topluyoruz. Bu bildirimler arasında düzeltici faaliyet olarak en faydalı olanı seçerek katkılarından ötürü çalışanlarımızı ödülleniyoruz.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçlerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız ve çevre ve kalite yönetim sistemleri ile entegre olacak şekilde yönetiyoruz.