Skip links

Emisyon Yönetimi

Kurumumuz bünyesinde çevre politikalarımız ve sürdürülebilirlik ilkelerimize uygun bir biçimde hareket edebilmek adına sürekli gayret ve iyileştirme gösteriyor, çevre yönetimimizi her alanda genişletebilmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Çevre yönetimini bütüncül kılabilmek adına bir diğer alt başlık olan emisyon yönetimi kapsamında da birçok uygulama gerçekleştiriyoruz. Çevre koruma konusundaki taahhüdümüz; sadece müşterilerimize sürdürülebilir ürünler sunmak değil, aynı zamanda çevremize de değer katmakla ilgilidir. Bu nedenle, çevre yönetim sistemleri ve emisyon yönetim çözümleri konusunda aktif bir rol oynuyoruz.

Kimpur olarak emisyon yönetimi için kapsamlı bir strateji geliştirmeye özen gösteriyoruz. Geliştirdiğimiz bu strateji kapsamında; sıfır atık, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeler gibi farklı alanlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Firmamızda atıkları en aza indirmek için sıkı bir sıfır atık politikası izliyoruz. Üretim sürecinde oluşan atıkların geri dönüşümüne önem veriyor, atıkların yeniden kullanımına özen gösteriyoruz. Bu sayede, çevreye olan etkimizi azaltmak ve doğal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanımını sağlamak için çalışıyoruz. Firmamız bünyesinde, enerji tasarrufu için farklı çözümler sunuyoruz. Enerji verimliliğini artırmak için, üretim sürecinde kullanılan proses elemanlarını sürekli olarak kontrol ediyor ve bakımlarını yapıyoruz. Ayrıca, aydınlatma sistemlerinin enerji tüketimini azaltmak için LED lambalar ile değiştirilmesi gibi basit ama etkili adımlar da atıyoruz. Firmamızda, yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yaparak karbon ayak izini azaltmaya çalışıyoruz. Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak ve üretim sürecinde kullanılan enerjinin büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak emisyon değerlerimizi olabildiğince en aza indirmek için çalışıyoruz.

Sera gazı envanterimizi ve iklim değişimine olan etkimizi yönetebilmek adına 2020 yılından itibaren her yıl karbon ayak izimizi ISO 14064 Sera Gazı Envanterlerinin İzlenmesi, Hesaplanması ve Doğrulanması Standardına uygun olarak hesaplatıyoruz.