Skip links

Su Yönetimi

Su, yeryüzünde yaşamın kaynağı ve insanlığın devamı, sağlığı için hayati bir varlık. Suyun, doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasının, günümüzde artık tercih değil, bir zorunluluk olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, suyun az tüketilmesi, verimli kullanılması ve en az düzeyde kirletilmesi adına etkin bir su yönetimi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, üretim süreçlerinde su kullanımının optimize edilmesi, su tasarruflu teknolojilerin kullanımı, su kullanımının ölçülmesi ve izlenmesi gibi bir dizi tedbir alıyor ve uygulama gerçekleştiriyoruz.

Kimpur olarak su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi için çeşitli uygulamaları yapıyoruz. Bu uygulamalar arasında, kullandığımız suyun geri dönüşümü için gerekli teknolojilerin kullanımı, su şartlandırma sistemi tasarlayıp geliştirme, suyun yeniden kullanımı için yöntemlerin geliştirilmesi yer alıyor.  Bu sistemler ile hem kullanılabilir su kaynaklarımızı koruyor hem de su kullanımımızı düşürerek sürdürülebilir bir su yönetim sistemi kuruyoruz.