Skip links

Tedarik Zinciri Yönetimi

Değer zincirimizin halkasını tamamlamak için önem verdiğimiz tedarikçilerimizle, birlikte hareket etmeye özen gösteriyoruz. Faaliyet gösterdikleri sektörlerde dünya çapında bir marka olabilme amacındaki şirketlerin, değer zincirini etkileme yoluyla geniş kitlelere ve yaygın
bir coğrafyaya ulaşabileceğini biliyoruz. Bu sayede; çıtanın geniş tabanda yükselebileceğini ve değişim ile dönüşümü büyük çapta
gerçekleştirebileceğimizin farkında olarak hareket ediyoruz.

Bizler Kimpur olarak; sadece kendi faaliyetlerimizde sürdürülebilirliğin sağlanmasından öte, olumlu etkimizi mümkün olduğunca fazla noktada ve yüksek düzeyde yansıtmak istiyoruz. Bununla birlikte, sosyal etkimizi artırmak ve çevresel konularda yüklerimizi azaltmanın yolunun da değer zincirimizden geçtiğinin ve değer zincirimiz ile entegre olmadan kendi sürdürülebilirliğimiz konusunda başarılı olamayacağımızın da bilincindeyiz.

Sosyal, çevresel, ekonomik risk ve fırsatları yönetmek sürdürülebilirlik için önemlidir. Tedarik zincirinin; şirketlerin birçok büyük şirketle çalışmasından dolayı, üç sürdürülebilirlik boyutu üzerindeki yüklerine etkisi büyüktür. Bu sebeple, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, şirketlerin çevresel, sosyal ve ekonomik yüklerinin azaltabilmeleri açısından önemlidir. Bizler de misyonumuz dahilindeki her alanda olduğu gibi, tedarik zincirimizde de sürdürülebilirliğin sağlanmasına özen gösteriyoruz.

Değer zinciri sürecimizi, ham maddelerin tedarik edilmesi ile başlatıyor, ardından ham maddelerin nihai ürüne çevrilmesi ve müşterilere dağıtılması ile devam ettiriyoruz. Tedarikçilerden satın almaları; ham madde ve ham madde dışı olarak iki temel kategoriye ayırıyoruz. Ham madde satın aldığımız 152 adet, ham madde dışı alımları gerçekleştirdiğimiz ise 445 adet tedarikçimiz bulunuyor. Tedarikçi sayımızda önemli bir değişim bulunmamakla birlikte satış hacmimizin artması sebebiyle, tedarikçilerimizden yapılan satın alma miktarımızı bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında artırdık.

Ham madde konusunda tedarik sürekliliğini sağlayabilmek için, her yıl satın alınacak ham madde miktar ve bütçelerini önceden belirliyor, bu kapsamda stratejiler oluşturuyoruz. Gerekli uzun vadeli sözleşmeler veya ihtiyaca göre dönemsel kısa vadeli alımlar yapıyoruz.
Değer zincirimizin bizden sonra gelen halkasını oluşturan müşterilerimiz ise; ayakkabı, otomotiv, mobilya, ısıtma-soğutma, yapı-izolasyon gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren binden fazla kuruluştan oluşuyor. Bu kapsamda ürünlerimizi, 50’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Müşterilerimiz nezdinde pozitif itibarımızın kaybolmaması için tedarik zincirinin etkin yönetimine önem veriyoruz.

Tüm bu değer zincirimizde yer alan kuruluşları gerek sosyal gerek çevresel gerekse yönetişim konularında olumlu yönde etkileyerek iş birliği yapmaya özen gösteriyoruz.

Geri Bildirim Yönetim Mekanizmamız

Paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizi yönetmek, bir sermaye niteliğinde değer oluşturmasını sağlamak ve oluşan değeri korumak, artırmak
için paydaşlarımızdan gelen geri bildirimleri son derece önemsiyoruz. Geri bildirimlerin etkin yönetilmesini sosyal ve ilişkisel sermayemizi
korumanın bir unsuru olarak görüyoruz. Paydaşlarımız ile iletişimimizi her zaman aktif ve sağlıklı tutmaya çalışıyoruz.