Skip links

Çevre Yönetimi

Sürdürülebilirliğin üç temel boyutundan biri olan çevresel sürdürülebilirliğe, gerçekleştirdiğimiz her faaliyet ile olumlu bir katkı sağlayabilmek en önemli gayelerimizden birisidir. Bizler; çevre yönetimi, doğal kaynakların verimli kullanımı ve gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir dünya bırakmayı işimizin temel bir parçası olarak görüyor, paydaşlarımızın bizlerden beklediği çevresel performansı gerçekleştirebilmek adına gayret gösteriyoruz. Gelişen sanayi ile dünyada çevresel anlamda oluşacağı öngörülen problemlere ilişkin paydaşlarımızın endişelerini anlıyor, bu kapsamda sürdürülebilir bir çevre yönetim modeli oluşturmanın kritik bir unsur olduğunu biliyoruz.

Çevre yönetim yapımızı sağlamlaştırmak ve sistematik çalışmalar yapmak adına çevre yönetim ekibimiz ile ayda bir kez çevre gözden geçirme toplantısı düzenliyoruz. Çevre yönetim ekibimizde çevre yönetim temsilcimiz olan Kalite Güvence Koordinatörü ile önemli çevre başlıklarını ve ilgili uygunluk yükümlülüklerini dikkate alıyor, risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilirlik hedeflerimizi ve gerçekleşme oranlarını düzenli olarak izliyoruz. Yılda 1 defa yapılan Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında ilgili sürdürülebilirlik hedeflerimizi üst yönetim ile ele alarak, gereken kaynak ihtiyacını tekrar değerlendiriyoruz.

Çevre yönetimi konusunda aktif rol oynarken bünyemizdeki tüm çalışanlarımızı da çevre yönetimi süreçlerimize dahil etmeye özen gösteriyoruz. Şirket olarak çalışanlarımızın çevre konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için düzenli eğitimler veriyor, çalışanlarımızı; atık azaltma enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması gibi konularda şirketin hedeflerine katkıda bulunmaları için sürekli olarak teşvik ediyoruz.

Doğal sermayemizi daha etkin hale getirebilmek adına 2022 yılında uygulamalar gerçekleştirdik ve bu işlemler için yaklaşık 1.

Kimpur olarak çevre yönetimi konusunda sürekli olarak ilerleme kaydetmeyi hedefliyor; şirketimizin, çevresel performansını sürekli olarak ölçüp bu verileri kullanarak çevre yönetim sistemini iyileştirmek için özenle çalışıyoruz.