Skip links

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Rijit Poliüretan için Polioller

 • Polieter Polioller
 • Poliester Polioller
 • Polimerik Poliester Polioller


Sünger ve CASE uygulamalar için polioller;

 • Polieter polioller
 • Graft polioller
 • Poliester Polioller
 • Polimerik MDI (PMDI)
 • Monomerik MDI
 • Modifiye MDI
 • DEG
 • MEG
 • 1-4 Bütandiol
 • Gliserin
 • DPG
 • TMP
 • Ftalik Anhidrit
 • Teraftalik Asit
 • Adipik Asit
 • DMCHA
 • PMDETA
 • TEDA
 • BDMA
 • DABCO EG
 • TEGOAMİN AS MEG