Skip links

Isı Yalıtımı Nedir, Nasıl Yapılır? Isı Yalıtımı Nerelerde Kullanılır?

Enerji krizi günümüzde dünyamızın karşı karşıya olduğu en kritik problemlerinden biri olarak görülmektedir. Konut sektörü içerisindeki enerji tüketimi dünya üzerindeki toplam enerji kullanımının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Binalarda yapılan ısı yalıtımları sayesinde enerjinin etkin kullanılması ile beraber sürdürülebilir ve sağlıklı yapılar oluşturarak enerji korunumu ve etkinliğini sağlamak mümkündür.

İç ve dış ortam arasındaki ısı kaybını azaltmak ve bu sayede ısı kazancını sağlayabilmek amacıyla yapı bileşenleri üzerinde yapılan işlemlerin tümüne “ısı yalıtımı” adı verilir. Dış mekan ve iç mekan arasında ayırıcı bir yapı görevi gören ısı yalıtım malzemeleri, soğuk havada mekanı sıcak tutmak, sıcak havada ise mekanı serin tutabilmek için gerekli enerjiyi minimum düzeyde tutabilecek şekilde tasarlanmaktadır.

Isı yalıtım uygulamalarının tarihi ilk insanların doğanın olumsuz hava şartlarından korunabilmek için avladıkları hayvan postlarının içerisinde soğuktan korunmaya çalışması ile bağdaştırılır. Fakat profesyonel anlamda ilk ısı yalıtımı uygulamaları sanayi devrimi ile ortaya çıkmıştır. 1882 yılında Cari VonLinde tarafından kurulan soğuk hava deposunda soğuk havayı uzun süre tutabilmek için ısı yalıtımına ihtiyaç duyulmuştur. İlk olarak 1900’lü yılların başlarında Almanya’da ısı yalıtım malzemelerinin üretimine başlanmıştır.

Isı Yalıtımı ve Sürdürülebilirlik

Isı yalıtımını inşaat ve konut sektöründeki uygulamalarla sağlamak mümkündür. Konut sektörü tüm dünyada en fazla enerji tüketimi gerçekleşen alanlardan biridir. Özellikle sert iklim koşullarının yaşandığı bölgelerde enerji kaynaklarının önemli bir kısmı yaşama alanlarını ısıtma ve soğutmaya harcanmaktadır. Bu sebeple, ısı yalıtımı enerji verimliliği sağlanmasında önemli bir kaynak olarak öne çıkar. Isı yalıtımının sürdürülebilirliğe kattığı faydalarla beraber günümüzde binaların enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik talepler yaygınlaşmıştır.

Isı Yalıtımı Nerelerde Kullanılır ?

Isı yalıtımının en fazla kullanıldığı sektör konut sektörüdür. Yaşam alanı olarak kullanılan apartmanlar haricinde hastaneler, okullar, devlet kurumları, ofisler, fabrikalar gibi farklı işlevlere sahip yerlerde de konforlu alanlar yaratmak için ısı yalıtımı uygulanır.

Binanın iç ve dış ortamları arasında bulunan tüm bölümlerinde ısı iletimi gerçekleşir bu sebeple tüm bu alanlar için farklı ısı yalıtım seçenekleri bulunmaktadır. Binanın dış ve iç ortamlarını birbirinden ayıran duvar, pencere, kapı, tavan, çatı, boru tesisatı  ve zemin bölümlerinde ısı yalıtımı gerçekleştirilebilir.

Dış cephe yalıtımı en çok bilinen ve en yaygın olarak kullanılan ısı yalıtım çeşididir. Bunun haricinde binanın diğer alanlarında yapılan ısı yalıtımları da enerji verimliliği ve konfor açısından önemlidir.

Bina içerisinde ısı kaybının yaklaşık olarak %25’i çatılardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple çatı içerisinde yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları uzun vadede ciddi bir enerj tasarrufu ve ev sakinlerine daha konforlu bir yaşam alanı sağlayacaktır.

Bina içerisinde çok yüksek ve düşük sıcaklıklara maruz kalan boruların dayanıklılığını korumak, donma ve çatlamayı önlemek için de ısı iletkenliğini azaltacak şekilde boru yalıtımı yapılmaktadır.

Isı Yalıtımının Faydaları (Neden Isı Yalıtımı Yaptırmalısınız?)

 • Doğal kaynaklarımızı korumak evrensel bir değer olarak geleceğimize sağlayabileceğimiz en büyük faydalardan biridir. Isı yalıtımı enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltarak doğal kaynakları korumaya yardımcı olur.
 • Enerji tasarrufu sayesinde daha az yakıt kullanımı ile beraber CO2, SO2 gibi gazların atmosfere salınımında azalma olur.
 • Isı yalıtımı ile enerji maliyetlerini azaltmak paralel olarak işletme giderlerini azaltmaya da katkı sağlar.
 • Isı yalıtımı kullanılması bina içerisine giren soğuk ve sıcak hava akışını azaltarak konforlu yaşam alanları oluşturmaya yardımcı olur.
 • Binalarda yaşanan küf, nem, rutubet gibi olumsuz durumların yaşanma riskini azaltarak, bireylerin içerisinde sağlıklı ve konforlu şekilde yaşayabileceği yapılar yaratır.

Dış Cephe Isı Yalıtım Uygulaması Aşamaları

Duvarlar bina içerisinde ısı iletiminin en fazla gerçekleştiği alanlardır. Duvar üzerinde birden fazla ısı yalıtımı uygulama seçeneği bulunmaktadır. Bunlar duvarın farklı kısımlarına uygulanarak ısı iletimini azaltmaya yardımcı olur. İç ve dış duvarlar arası doldurularak yapılan boşluklu duvar yalıtımı ve dış duvarlar üzerine kaplama yapılarak gerçekleştirilen dış duvar yalıtımı binalarda ısı yalıtımında en çok tercih edilen seçeneklerdir.

Tüm ısı yalıtım sistemlerinde istenen ısıl performansa ulaşabilmek için doğru montaj en önemli faktördür. Isı yalıtımı için gereken uygulama profesyonel kişiler tarafından doğru yapılmadığı takdirde sızıntıya sebep olacak hava boşlukları, kirlenme, tahribat gibi sorunlar ortaya çıkabilir. 

 • Boşluklu Duvar Yalıtımı
 1. Sandviç adı verilen ısı yalıtım malzemesi dış duvarın iç tarafına bakan yüzeyine yapıştırılır.
 2. İç duvar örülür.
 3. Isı yalıtım malzemesi ve örülen duvarlar arasında hiç boşluk kalmamalıdır.
 4. İç duvar bölgesinde kalan tüm alanlar (kolon, kiriş vb.) ısı yalıtım malzemesi ile dıştan kaplanmalıdır.
 5. Dış duvar buhar direnci yüksek olmayan bir boya ile boyanmalıdır.
 • Dıştan Isı Yalıtımı
 1. Isı yalıtımı yapılacak yüzeyler uygun şekilde hazırlanmalıdır.
 2. Dış duvara konulan ısı yalıtım levhaları aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
 3. Uygulama aşırı sıcak veya soğuk, yağmurlu, karlı havalarda yapılmamalıdır

Isı Yalıtım Malzemeleri

Isıyı iç alanlarda absorbe etmeyi sağlayan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak adlandırılır. Avrupa standartlarına göre iletim katsayısı 0,065 W/mK değerinden küçük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır.

Isı iletim katsayısı ısı yalıtım malzemeleri için en önemli özelliklerin başında gelir. İki farklı yüzeyin arasındaki sıcaklık farkı 1 ºC olarak ele alındığında, birim zamanda birim alandan geçen ısı miktarı ısı iletim katsayısı (λ) olarak tanımlanır. Isı iletim katsayısının sembolü λ, birimi ise W/mKdir.

Yalıtım malzemesinin yapı üzerinde yaratacağı ağırlık deprem durumunda risk yaratması bakımından önem arz eder. Bu sebeple yalıtım malzemesinin hafif olması gerekmektedir. Isı yalıtım malzemesi seçiminde mümkün olabilecek en yüksek ısı yalıtım direncini elde edebilmek için binayı ağırlaştıran geleneksel yalıtım malzemelerinden ziyade ısı iletkenliği düşük değerlere sahip son yıllarda geliştirilen yeni nesil malzemeler tercih edilmektedir. Aynı zamanda yalıtım malzemesi şekil değiştirmeye, çatlamaya, basınca dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır. Malzemenin su geçirmez oluşu, neme karşı direnç özellikleri önemlidir.

Isı yalıtım malzemelerinde olması beklenen özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Isı iletim katsayısı, yoğunluk ve nem oranının düşük, boşluk oranın fazla olması talep edilen unsurlardandır.
 • Hafiflik özelliği ile yapı üzerinde ekstra ağırlık yaratmamalıdır.
 • Rutubet ve yoğuşma durumunu azaltacak malzemeler tercih edilmelidir.
 • Isı kaybına karşı yüksek direnç göstermelidir.
 • Zamanla çökme yaşanmaması için yeterli basınç mukavemetine sahip olmalıdır.
 • Zaman içerisinde sağlam kalması, dayanıklı kalması ve çürümemesi gerekir.
 • Yanmazlık özelliğine sahip olmalıdır.
 • Suya ve neme karşı dayanıklı olmalıdır.
 • Uygulama kolaylığı sağlamalıdır.
 • İnsan sağlığına zararlı olmayan bileşenlerden oluşmalıdır.
 • Ekonomik fayda sağlamalıdır.

Isı yalıtımında kullanılan malzemeler; fiberglas, cam yünü, taş yünü, polistren, poliüretan, selüloz, ahşap yünü levha, fenol köpüğü, cam köpüğüdür. Poliüretan ısı yalıtımı için talep edilen özelliklerin tümüne sahip olmasından ötürü uygulamalarda en sıklıkla tercih edilen malzeme haline gelmiştir.

Isı Yalıtımında Poliüretan Kullanımı

Poliüretan sistemler binalarda ısı yalıtımı için kullanılan en etkili malzemelerdendir. Diğer yalıtım malzemelerine oranla ısıyı korumanın en elverişli halini sunan poliüretan köpük, düşük ısıl iletkenlik katsayısı ile mükemmel yalıtım sağlarken, yüksek mukavemet özelliği ile yapıların kullanım ömrünü arttırır. Hafiflik özelliği sayesinde binaların ağırlığına neredeyse hiç etki etmeden ısı yalıtımı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra kısa uygulama süresi ve uygulama kolaylığı ile üretimde yüksek verimlilik avantajı sunar. Kullanıcılarına sunduğu bu farklı çözümlerle poliüretan köpük diğer ısı yalıtım malzemelerine kıyasla öne çıkmaktadır.

Poliüretan sistemin sağladığı ısı yalıtımı diğer yalıtım malzemelerine oranla çok daha etkilidir. Poliüretan sistemler ısı yalıtımında tuğlaya göre %700, cam yününe göre ise %50 daha iyi yalıtım sağlar.

Isı Yalıtımında Poliüretan Köpüğün Avantajları

Düşük Isıtma Maliyeti

Poliüretan köpük malzemesinin ısı yalıtım özelliklerinin oldukça yüksek olması sebebiyle evlerin iç ortamlarındaki ısı korunarak enerji maliyetlerinin düşük kalmasını sağlar. Bu sayede, elektrik ve yakıt maliyetlerinde önemli ölçüde düşüş olur. Odalardaki sıcaklıklar makul ve sabit seviyelerde tutulur.

Hızlı ve Kolay Uygulama

Isı yalıtımında poliüretan köpük kullanmanın en avantajlı yanlarından biride hızlı ve kolay uygulanabiliyor olmasıdır. Sprey olarak uygulanabilen püskürtme yöntemi sayesinde ulaşılması zor alanlara kolaylıkla uygulanabilir. En küçük boşluklara bile nüfus ederek mükemmel yalıtımın yanı sıra konfor ve verimlilik sağlar.

Verimlilik

Isı yalıtımında poliüretan köpük sistemleri hasarlara karşı oldukça dirençlidir ve uzun ömürlüdür. Hafif olması bina yapısına aşırı yükleme yapmadan sağlıklı bir yalıtım sağlar. Ek olarak, alerjen kişiler ve hayvanlar için %100 güvenilir olmasıyla bilinen poliüretan köpük sistemleri toz oluşturmaz, alerjen veya zararlı gazlar içermez.

Isı Yalıtımında Kullanılan KIMrigid Sert Poliüretan Köpük Sistemleri

KIMspray® Sistemleri

Sprey poliüretan köpükler, yüksek oranda enerji tasarrufu sağlayarak binaların çevresel etkilerini en aza indirgendiği için dünyada en hızlı gelişen yapı yalıtım malzemelerinden biri haline gelmiştir. Püskürtme yöntemi ile özel ekipmanlar kullanılarak uygulanan sprey poliüretan köpükler birkaç saniye içerisinde köpük halini alan yalıtım malzemeleridir. Kısa sürede fazla alana uygulanabilmesi ve yüksek oranda enerji tasarrufu sağlayan sprey poliüretan köpükler günümüzde en yeni ve verimli yapı yalıtım malzemelerinden biri haline gelmiştir. SPF nin en popüler özelliği düz olmayan, eğimli, damarlı, engebeli alanlara kolaylıkla uygulanabilir oluşudur.

Kimpur, mükemmel yalıtım ve sonucunda ortaya çıkacak daha sağlıklı ve güvenli yapılar için iki bileşenli yalıtım malzemesi olan KIMspray® sistemlerini geliştirmiştir. KIMspray®; boşluklar, köşeler gibi ulaşılması zor alanlar için mükemmel yalıtımın yanı sıra bina sakinleri için daha fazla konfor ve verim sağlar.KIMspray® sistemler kullanım alanına uygun olacak şekilde yoğunluklarına göre farklı sistemler sunmaktadır.

KIMspray® Sistemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

KIMrigid® Sandviç Panel Sistemleri

İnşaat sektöründe binalara yalıtım sağlayan diğer bir malzeme de sandviç panellerdir.  Yalıtımın yanı sıra dış etkenlere karşı koruma ve sağlam bir duruş avantajı da kazandıran sandviç paneller; kompozit özellikte, yüksek mukavemetli, düşük yoğunluklu köpük dolgu malzemesinden üretilir.  İç ve dıştaki metal saclar dış etkenlerden koruyup korozyonu engellerken, köpük dolgu malzemesi ise ısı yalıtımını sağlar.

Isı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlanması açısından sandviç panelde kullanılan dolgu malzemesi büyük önem arz etmektedir. Poliüretan köpük, düşük iletkenlik özelliği ile yapılara yüksek yalıtım performansı sağlamaktadır. Bununla birlikte daha ince panel üretimine olanak sağlayarak yapılarda daha fazla yaşam alanı elde etme imkanı sunar. Poliüretan, bu üstün özellikleri ile sandviç panel üretiminde kullanılan ideal ve vazgeçilmez dolgu malzemesi haline gelmiştir.

Kimpur, güvenli ve sürdürülebilir binalar elde etmenize olanak sağlayacak poliüretan köpük üretimi için KIMrigid® Sandviç Panel Sistemleri geliştirmiştir.

KIMrigid® Sandviç Panel sistemlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

KIMrigid® Sandviç Panel Sistemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

KIMrigid® Boru İzolasyon Sistemleri

Bina ve yapı sektöründe oldukça fazla kullanılan boru yalıtımı da poliüretan köpüklerin izolasyon malzemesi olarak kullanıldığı alanlardan bir diğeridir. Borularda ısı kaybı, donma ve çatlamayı önlemek için boru izolasyonunda kullanılan poliüretan köpükler borunun uzun vadeli kullanımı ve dayanıklılığına yardımcı olur. Poliüretan köpüklerin boru izolasyonunda kullanıldığı alanlar petrol ve gaz boru hatları, bölgesel su boruları ve endüstriyel tanklardır.

Kimpur, boru izolasyonun yüksek yalıtım özelliği gösteren çeşitli yoğunluklarda çözümler sunan KIMrigid® Boru İzolasyon Sistemlerini geliştirmiştir.

KIMrigid® Boru İzolasyon Sistemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.