Skip links

PUR vs. PIR: Poliüretan Köpük (PUR) ile Poliizosiyanurat Köpük (PIR) Arasındaki Farklar

Bugünün hızla değişen dünyasında enerji verimliliği ve çevre dostu malzemelere olan talep hiç olmadığı kadar yüksek. İklim değişikliği ile mücadele etmek ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla, yenilikçi yalıtım çözümleri arayışı öncelikli hale gelmiştir. Bu arayışta, iki dikkate değer aday ortaya çıkmıştır: Poliüretan Köpük (PUR) ve Poliizosiyanurat Köpük (PIR). Bu malzemelerin kapalı hücre yapıları üst düzey ısı yalıtım özellikleri sunar ve ısı transferini engellemeye yardımcı olur. Sonuç olarak, PUR ve PIR malzemeler, termal iletkenliğe karşı etkili yapısı ile enerji verimliliğini artırır. 

Artan enerji maliyetleri ve çevresel endişeler karşısında, bu yalıtım malzemelerinin kullanımı önemli bir hal almıştır. Daha sürdürülebilir ve verimli bir ortam oluşturarak, gelecek nesiller için gezegenimizi koruma çabasına katkıda bulunurlar. Konutlardan büyük ölçekli endüstriyel projelere kadar, PUR ve PIR yalıtımın çok yönlülüğü ve etkinliği, bu malzemeleri modern inşaat sektörünün vazgeçilmez bileşenleri haline getirir. 

Poliüretan Köpük (PUR) nedir?

Poliüretan Köpük (PUR), inşaat, otomotiv ve mobilya imalatı gibi çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılan son derece çok yönlü bir sentetik polimer köpüğüdür. Olağanüstü termal yalıtım özellikleri, hafif yapısı ve işlenmesi kolay olması ile bilinir. PUR köpüğün üretimi, diizosiyanatlar ve poliol arasında kimyasal bir reaksiyonla gerçekleşir ve üretim sonucunda üretan bağları içeren bir polimer oluşur.

Üretim sürecinde, diizosiyanatlar ve polioller dikkatlice karıştırılır. Ayrıca üfleme ajanları, katalizörler ve yüzey aktif maddeler gibi ek elementlerin eklenmesiyle birlikte reaksiyon gerçekleşir. Üfleme ajanlarının varlığı, reaksiyon sırasında malzemenin içinde gaz kabarcıklarının oluşmasını sağlar ve karakteristik köpük yapısını oluşturur. Üreticiler, bileşenlerin ve katkı maddelerinin kombinasyonunu ayarlayarak farklı tipte PUR köpükler üretebilir ve böylece farklı uygulamalar için optimal performans ve uygunluk sağlayarak geniş bir ihtiyaca hitap edebilirler.

Polyisocyanurate Köpük (PIR) nedir? 

Polyisocyanurate Köpük (PIR), Poliüretan Köpük (PUR) ile yakından ilişkili sert bir köpük yalıtım malzemesidir. PIR köpük, PUR köpük gibi, diizosiyanatlar ve poliyoller arasındaki kimyasal bir reaksiyonla oluşturulur. Ancak, PIR köpüğü farklı kılan şey, üretim sürecinde izosiyanurat bağları eklenmesidir, bu da standart PUR köpüğe göre gelişmiş termal ve yangına dayanıklı özelliklere sahip olmasını sağlar.

PIR köpüğün üretim süreci, PUR köpük ile benzer adımları izlerken, izosiyanurat bağlarının oluşumunu kolaylaştıran bir bileşiğin eklenmesi ile gerçekleşir. Bu yapısal değişiklik, köpüğü daha termal olarak stabil hale getirir ve bu da termal yalıtım performansını arttırır. Bu ek bağların varlığı, malzeme içinde ısı iletimini azaltarak, PUR köpüğe göre daha yüksek bir R değeri (termal direnç) sağlar. Sonuç olarak, PIR köpük daha ince bir tabaka ile üstün yalıtım sunabilir, bu da çeşitli uygulamalar için mükemmel bir seçenek haline gelmesini sağlar.

Isı Performansı: Yalıtım özellikleri açısından PUR ve PIR karşılaştırması

Poliüretan Köpük (PUR) ve Poliizosiyanurat Köpük (PIR), üstün termal yalıtım özellikleriyle bilinen ve yaygın kullanılan yalıtım malzemeleridir. Her iki köpük de diizosiyanatlar ve polioller arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu oluşurken, PIR köpüğü ek izosiyanurat bağları içerir ve bu sayede standart PUR köpüğe kıyasla gelişmiş termal stabilite ve yangına dayanıklılık özellikleri kazanır. Bu ek bağların etkisiyle PIR köpüğün termal iletkenliği düşük, R değeri yüksektir; bu da daha ince bir tabakada bile üstün yalıtım sağlamasını mümkün kılar.

İlgili İçerik: Isı Yalıtımı Nedir, Nasıl Yapılır? Isı Yalıtımı Nerelerde Kullanılır?

Öte yandan, PUR köpük çeşitli uygulamalar için çok yönlü ve ekonomik bir seçenektir. İki köpük arasındaki tercih, proje özellikleri ve bütçe düşüncelerine bağlı olarak değişirken, PIR köpük termal verimlilik ve yangın güvenliği öncelikli projelerde üstün performans sergiler.

Yangın Mukavemeti: PUR ve PIR Köpüklerinin Yangına Dayanıklılıklarının Karşılaştırılması 

Poliüretan Köpük (PUR) ve Poliizosiyanurat Köpük (PIR), yangına karşı farklı dayanıklılık özellikleri sergilerler. PUR köpük, üstün yalıtım özellikleriyle bilinirken, genellikle yanıcı olarak kabul edilir ve yangınla temas halinde toksik dumanlar yayabilir. Diğer yandan, PIR köpük, ek izosiyanurat bağları sayesinde yangına dayanıklılık sağlar. Bu bağların varlığı, köpüğün termal stabilitesini artırarak ateşle teması azaltır ve alevlerin yayılmasını engeller.

PIR köpük, yanma sırasında daha az toksik duman salgılar ve bu sayede binalarda yapıların yangın güvenliğine katkıda bulunur. Yangın yönetmelikleri ve kuralları, özellikle belirli uygulamalarda hangi köpüğün uygun olduğunu belirlemede kritik bir rol oynar. Yangın güvenliğinin önemli olduğu durumlarda, özellikle sıkı yangın güvenliği gereksinimlerine sahip bölgelerde, genellikle PIR köpük inşaat ve endüstriyel uygulamalarda tercih edilir. Ancak, PUR ve PIR köpük arasında karar verirken maliyet, yalıtım performansı ve proje ihtiyaçları gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak önemlidir.

Çevresel Hassasiyetler: PUR ve PIR köpüğün sürdürülebilirlik yönlerinin karşılaştırması

Çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan PUR köpük, yalıtım özellikleri nedeniyle güvenilir bir tercihtir. Üretimi petrokimyasal kaynaklara dayanmasına rağmen, sektördeki inovatif ve sürdürülebilir gelişmeler ile daha çevre dostu seçeneklerin kullanılması mümkün kılınmıştır. Biyo-bazlı polioller gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen malzemelerin kullanımı PUR köpüğün çevresel etkisini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, PUR köpüğün dayanıklılığı ve enerji tasarrufu özellikleri, enerji verimli binaları destekleyerek çevresel etkiyi azaltmaya katkı sağlamaktadır.

Benzer şekilde, PIR köpük de etkileyici sürdürülebilirlik özelliklerine sahiptir. İzosiyanurat bağlarının eklenmesi, PIR köpüğün termal özelliklerini arttırır ve yangına dayanıklı hale getirerek etkili bir yalıtım malzemesi haline gelmesine yardımcı olur. Ayrıca, PIR köpük üretiminde geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir içeriklerin kullanılması, çevresel etkisini daha da aza indirir. PIR köpüğün binanın ömrü boyunca sağladığı enerji tasarrufu potansiyeli, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve daha sürdürülebilir bir çevre sağlamaya katkıda bulunur.

Hem PUR hem de PIR köpüklerin sürdürülebilirlik özellikleri sürekli geliştirilmekte olup, sektörde çevreci alternatifler ve üretim yöntemleri üzerinde aktif olarak çalışılmaktadır. Çevre dostu ham maddelerin kullanılması, üretim süreçlerinin buna uygun olarak optimize edilmesi ve sorumlu atık yönetiminin teşvik edilmesi PUR ve PIR köpüklerin çevresel yönlerinin iyileştirilmesi için önemli adımlardır.

Maliyet ve Verimlilik: PUR ve PIR köpüğün maliyet açısından avantajları ve dezavantajları 

PUR köpük, birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılan maliyet olarak etkin bir sentetik polimer köpüğüdür. Üstün termal yalıtım özellikleri, hafif yapısı ve kolay işlenebilirliği ile bilinir, uzun vadede enerji tüketimini ve fatura maliyetlerini etkili bir şekilde azaltır. Hafif yapısı aynı zamanda kolay montajı kolaylaştırarak maliyet etkinliğini arttırır.

Diğer yandan, PIR köpük, PUR köpüğe göre daha yüksek başlangıç maliyetine sahiptir. İçeriğindeki ek izosiyanurat bağları, üretim sürecinde ekstra maliyetlere yol açar. Ancak, PIR köpüğün üstün termal ve yangına dayanıklı özellikleri zaman içinde önemli enerji tasarruflarına yol açabilir. Daha yüksek R değeri, daha ince yalıtım tabakalarına izin vererek malzeme maliyetinden tasarruf sağlar ve uzun vadeli maliyet avantajları sunar.

Sonuç olarak, PUR ve PIR köpük arasındaki tercih, belirli proje gereksinimlerine, bütçe olanaklarına ve istenen termal performans düzeyine bağlıdır. Endüstri uzmanlarına danışmak ve genel yaşam döngüsü maliyetlerini dikkate almak, en uygun ve verimli yalıtım çözümünü belirlemede yardımcı olacaktır.

R-Value: Yalıtım ihtiyaçları için en uygun seçeneği belirleme 

R değeri, bir malzemenin termal direncini ölçen ve ısı transferine karşı direncini gösteren bir ölçüdür. R değeri ne kadar yüksekse, malzemenin ısı akışını önleme yeteneği o kadar iyidir ve yalıtkan olarak daha etkili hale gelir. R değeri, yalıtım malzemelerini seçerken göz önünde bulundurulması gereken temel bir faktördür çünkü doğrudan bir binanın enerji verimliliğini ve termal performansını etkiler. Hem Poliüretan Köpük (PUR) hem de Poliizosiyanurat Köpük (PIR) yüksek düzeyde R değerlerine sahip olmaları sayesinde termal yalıtım için güvenilir seçenekler haline gelmişlerdir. 

PUR köpük, orta düzeyde termal direnç gerektiren çeşitli uygulamalar için uygun bir R değeri sağlar. Çok yönlülüğü ve maliyet-etkinliği, çeşitli projeler için popüler bir tercih olmasına yardımcı olur. Diğer yandan, PIR köpük, PUR köpüğe göre daha yüksek bir R değerine sahiptir. Bu, özellikle kalınlığın sınırlı olduğu alanlarda üstün termal performans gerektiren durumlar için PIR köpüğü ideal hale getirir. PIR köpüğün daha ince yalıtım tabakalarıyla daha yüksek R değerlerine ulaşabilme yeteneği, termal verimlilikten ödün vermeden alan tasarrufu sağlar. 

Bütçe ve ortalama termal direnç gerektiren uygulamalarda, PUR köpük pratik bir çözüm olabilirken, termal verimliliği ve alan kullanımını maksimize etmeyi önceliklendiren projelerde ise PIR köpüğün daha yüksek R değeri daha tercih edilebilir bir seçenek olarak ortaya çıkar.

Isı Yalıtımında Kullanılan KIMrigid Sert Poliüretan Köpük Sistemleri

KIMrigid® Sandviç Panel Sistemleri

Kimpur, yüksek yangın dayanımı ve üstün ısı yalıtımı özellikleri sunan poliüretan köpükler ile güvenli ve sürdürülebilir yapılar elde etmek için KIMrigid® Sandviç Panel Sistemleri geliştirmiştir.

Kontinü (PIR ve PUR) ve diskontinü sandviç panel sistemleri olarak iki ana gruba ayrılan sistemler, farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunar. Kontinü sistemler, 2, 4 veya 5 bileşenli olabilir ve hat özelliklerine göre formüle edilebilirken, diskontinü sistemler makine ve kalıp açma süreleri göz önünde bulundurularak farklı reaksiyon sürelerine sahiptir.

KIMrigid® Sandviç Panel Sistemleri, çeşitli yangın dayanımı gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

Avantajları:

 • Yüksek yangın dayanımı
 • Yüksek mekanik ve termal özellikler
 • Yüksek boyutsal kararlılık
 • Düşük ısıl iletkenlik katsayısı ile mükemmel yalıtım (l:21mW/mK )
 • Mükemmel kürlenme özelliği ile hızlı üretim
 • Kolay ve stabil proses ile minimum fire
 • Mükemmel yapışma özelliği
 • Hafiflik özelliği ile yapı ömrünü uzatma
 • %100 saf hammadde kullanımı
 • Farklı yanmazlık sınıflarına göre tasarlanan sistemler (PIR, B2, B3)
KIMrigid® MW/EPS Panel Yapıştırıcı Sistemleri

Sandviç panel üretiminde, iç ve dış metal sacların iç dolgu ile güçlü bir şekilde yapıştırılması, panelin davranışı ve performansı açısından son derece önemlidir. Bu bağlantının sağlamlığı, panelin dayanıklılığını ve yapısal bütünlüğünü etkiler. Bu nedenle, sandviç panel üretiminde kullanılacak yapıştırıcı malzemenin yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahip olması hayati bir öneme sahiptir.

Poliüretan, sandviç panel üretiminde hem dolgu maddesi olarak hem de yapıştırıcı olarak yaygın bir şekilde tercih edilen bir malzemedir. Yüksek avantajları sayesinde poliüretan, sandviç panellerin üretiminde ideal bir seçenektir. Sağladığı yüksek yapışma gücü, yüksek aşınma dayanımı ve hafiflik özellikleri, sandviç panel üretiminde poliüretanın sıklıkla tercih edilmesinin nedenlerindendir.

Kimpur, müşterilerinin taleplerine özel olarak tasarlanmış, yüzeylere mükemmel yapışma sağlayan ve son derece dayanıklı KIMrigid® MW/EPS Sandviç Panel Yapıştırıcı Sistemleri geliştirmiştir. Bu sistemler, sandviç panel üretiminde kaliteli ve güvenilir bir yapıştırıcı çözümü sunmaktadır. Yüksek performansı ve kullanıcı dostu özellikleriyle KIMrigid MW/EPS Sandviç Panel Yapıştırıcı Sistemleri, inşaat sektöründe ve yapı malzemeleri üretiminde vazgeçilmez bir tercih haline gelmiştir.

AVANTAJLARI:

 • Sac yüzeylere mükemmel yapışma
 • EPS ve taş yünü ile kullanıma uyumlu
 • Hızlı yapışma özelliği ile yüksek hat hızında üretim imkanı
 • Yüksek aşınma dayanımı
 • Saf hammadde kullanımı

KIMrigid® sistemlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.