Skip links

İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörümüzün Yapı Magazin ile Röportajı

“Sürdürülebilir Büyüme Stratejimiz ile İnovatif ve Sıra Dışı Çözümler Sunuyoruz”

Sürdürülebilir bir gelecek için faaliyet gösterdiği tüm alanlarda çevreye ve topluma fayda sağlayan çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kimpur, ürün yönetiminden toplumsal faaliyetlerine kadar tüm süreçlerinin sürdürülebilirlik esasına uygun olmasına özen gösteriyor. Kimpur olarak çevresel ve toplumsal anlamda değer yaratmadan, sürdürülebilir büyümenin mümkün olamayacağı inancını benimsediklerini belirten Kimpur İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü Murat Kuzkan ile sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlama noktasında atılması gereken adımları, Kimpur’un Sürdürülebilirlik Raporu’nu, sürdürülebilir bir gelecek için yaptıkları çalışmaları ve bu kapsamda aldıkları sertifikaları konuştuk.

Yapı Magazin dergisi olarak sizlerle gerçekleştirdiğimiz ilk röportajımız. Okurlarımız için Kimpur’dan, Kimpur’un kalite anlayışından ve ürün gamından kısaca bahseder misiniz?

Kimpur olarak, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde yer alıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesi ve satış hacmine sahip, %100 yerli sermayeli ve profesyonel poliüretan sistem eviyiz. Yıllık 129.000 ton üretim kapasitesine sahip olan firmamız, 45’ten fazla ülkeye ihracat yaparak sektöre öncülük ediyor.

MDI prepolimer ve formüle edilmiş poliol üretiminde uzmanlaşmış yenilikçi bir şirketiz. Üretimini yaptığımız sistemler; ayakkabı, otomotiv, mobilya, ısıtma-soğutma ve yalıtım/inşaat sektörlerinde kullanılmaktadır. Ürün gruplarımız ise; ayakkabı sistemleri, sert köpük sistemleri, flexible sistemleri, prepolimerler, polyester polioller ve termoplastik poliüretanlardan oluşmaktadır.

İşimizi belirli kalite standartlarına uyumlu olarak aldığımız sertifikalarla, uyguladığımız Altı Sigma, FMEA gibi yalın yönetim sistemleri ve disiplinlerle mükemmelleştiriyoruz. Kimpur olarak, kalite anlayışımızdan ödün vermeden süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm süreçlerimizde ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi standartları ve yönetmeliklerine uygun olarak risk değerlendirmeleri yapıyoruz. Belirlenen riskler ile düzeltici faaliyetleri sistemsel olarak takip ediyor, iç ve dış denetimler ile performansımızı ölçüyoruz.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması gibi anlaşmalar bazı yasal zorunlulukları da beraberinde getirdi. Bu anlaşmalar sektörü nasıl etkiler? Kimpur olarak bu sürece uyum sağlamak adına çevre, enerji, atık yönetimi ve karbon ayak izini azaltma gibi konularda nasıl adımlar atıyorsunuz?

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması, öngörülen dönüşümler kapsamında hem dış ticaretteki engelleri kaldırmak hem de şirketlerin yeşil dönüşümünü sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Bu dönüşümler doğrultusundaki hedeflerin, küresel ticareti olumlu yönde etkileyeceğini ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağını düşünüyorum.

Bildiğiniz üzere Türkiye, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda 32 hedef ve 81 aksiyon içeren 9 başlıkta bir eylem planı açıkladı. Bu başlıklardan “Sınırda Karbon Düzenlenmesi” ile öncelikli olarak çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve enerji gibi sektörlerin tabi tutulacağı ve bunları kimya, otomotiv, ambalaj, plastik, tekstil, inşaat ve kâğıt sektörlerinin takip edeceği belirtilmişti.  Şu an sektörümüzü doğrudan etkileyen bir durum söz konusu olmasa da şirket olarak yasal zorunlukları yerine getirmekle birlikte yaptığımız verimlilik çalışmaları, çevresel alanda belirlediğimiz önceliklerimiz ve hedeflerimizle sürece halihazırda da uyum sağlamaktayız.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile yeşil bir dönüşüme uyum sağlamak için harekete geçmek, AB ile ilişkileri bulunan üçüncü ülkelerin lehine olacaktır. Yeşil dönüşümle değişecek ekonomik yapının, zamanla AB çerçevesinden çıkarak küresel bir uygulamaya da dönüşeceğini düşünüyorum. Bu nedenle en hızlı şekilde uyum sağlamanın ülkemiz ve şirketler lehine olacağı kanaatindeyim.

Uygulanması gereken bu yasal zorunluluklar ile sektörümüzde de sürdürülebilir bir dünya için küresel çapta çabaların tüm paydaşlar tarafından her düzeyde artırılması ihtiyacının bilincinin oluşacağını ve firmaların faaliyetlerinde çevreye etkilerini en aza indirgeyecek çalışmalarını arttıracağını öngörmekteyim.

AB Yeşil Mutabakatı’na uyum süreci ile ilgili gerekli dönüşümleri sağlamak amacıyla öncü yatırım yapan şirketlerden biri olduk. Güneş Enerjisi Santrali yatırımı yapılması için Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.  ile bir sözleşme imzaladık.

Çevresel çalışmalarımızı, faaliyetlerimizde doğaya verilecek zararı en aza indirgemeyi amaçlayarak ürün, enerji, atık, su, karbon ve plastik yönetimi doğrultusunda yürütüyoruz.

Sürdürülebilirlik konusundan bahsetmişken sürdürülebilirlik standartlarına uyum noktasında nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Kimpur’un sürdürülebilirlik politikaları ve bu alanda aldığı belgeler nelerdir?

Kimpur olarak, çevresel ve toplumsal anlamda değer yaratmadan, sürdürülebilir büyümenin mümkün olamayacağına inanıyoruz. Bu bilinç ile hedeflerimizi belirledik; çevresel ve toplumsal yaklaşımlarımız doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hız verdik. ISO5001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgemizi aldık. 2021 yılında %7,08 enerji tasarrufu sağladık. 2020 yılında bu oran %12’lere yakındı. Gebze üretim tesisinde güneş enerji sistemi ile yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı için sözleşme imzaladık. ISO 14064 ve ISO 14046 standartlarını esas alarak Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplanması adımlarıyla da faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkesi ile uyumlu olarak devam ettirdik. Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek adına ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve sosyal sorumluluk kavramını kurum kültürüne entegre etmek için insan haklarını yönetimine dair global bir standart olan SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi için altyapı çalışmalarımızı başlattık.  %75 anket sonucu ile “Great Place to Work – Harika İş Yeri” sertifikasına layık görüldük.

2022 yılı için belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için bu yılki çalışmalarımızı yüksek oranda artırıp ileriye taşımaya çalışıyoruz.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen Kimpur, 2021 Sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. Bu doğrultuda Kimpur’un sürdürülebilirlik çalışmalarından bahseder misiniz?

GRI standartları temel seçeneğine uyumlu olarak hazırladığımız raporumuzun temel bileşenleri, 2021 yılında Kimpur olarak geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında belirlediğimiz çevresel, toplumsal ve ekonomik yaklaşımlarımızdır.

Çevresel yaklaşımlarımızı, faaliyetlerimizde doğaya verilecek zararı en aza indirgemeyi amaçlayarak “ürün”, “enerji”, “atık”, “su”, “karbon” ve “plastik” yönetimi doğrultusunda yürütüyor ve bu bilgileri rapor içinde “Doğamıza Kattığımız Değer Yolculuğumuz” başlığı altında belirtiyoruz. AR-GE merkezimizde yürütülen tüm projeleri sürdürülebilirlik esasına uygun bir şekilde ele alarak yaptığımız projelerde nihai ürünün topluma ya da çevreye zarar verebilecek bir etkisi saptandığında, söz konusu projeyi ürün yönetimi kapsamı dışında bırakıyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası bir anlaşma olan Montreal Protokolü’ne uygun olarak, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) teşvikiyle yaptığımız yatırımlarla, ozon tabakasına zarar veren şişirici gazları ürünlerimizden tamamen çıkartıp doğa dostu şişirici gazlar kullanmaya özen gösteriyoruz. Kimpur AR-GE Merkezi’nde yapılan biyobazlı projeler üzerinde çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. 2021 yılında ayakkabı ürün grubumuzda biyobazlı hammadde kullanımına başladık. Buna ek olarak, ürünlerimizin yaşam döngüsünde çevreye olan etkilerini belirlemek için karbon ve su ayak izimizi hesapladık. Tesislerimizdeki tüm atıklarımızı yasada belirlenen şekilde bertaraf ettirdik. Plastik kirliliği ile mücadele etmek amacıyla, İş Dünyası Plastik Girişimi (IPG) üyesi olduk ve plastik taahhütlerimizi belirledik. Önümüzdeki yıllarda kamuoyu ile de paylaşıyor olacağız. Enerji tasarrufu ile ilgili çalışmalarımıza başladığımız 2020 yılında büyük bir başarı ile elde ettiğimiz %11,58 olan enerji tasarruf oranımızı 2021 yılında %7,06 olarak sürdürdük.

Enerji konusundaki çalışmalarımıza hız vererek yenilenebilir enerjiden faydalanmak adına Gebze’deki fabrika binamızın çatısına güneş enerjisi santrali kuracağız. Böylelikle üretimimiz için gereken enerjinin yaklaşık yüzde 20’sini temiz enerjiden elde ediyor olacağız.

Toplumsal yaklaşımlarımız kapsamında çalışanlarımız için etik ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla yaptığımız çalışmaları, “Yaşamımıza Kattığımız Değer Yolculuğu” başlığı altında belirttik. Bu kapsamda yaptığımız tüm çalışmaları Kimpur Etik iş davranış kurallarımız doğrultusunda yürütüyoruz. Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak amacıyla, İSG Birimimiz, çalışan temsilcilerimiz ve İSG Kurulumuz ile yasal uyum ve risk değerlendirme faaliyetlerini yürütüyor ve belirlenen riskler ile düzeltici faaliyetleri sistemsel olarak takip ediyoruz. Çalışanlarımızın insan haklarını yönetimine dair global bir standart olan SA 8000 prensipleri dahilinde sosyal sorumluluk bilinciyle cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedef edinerek işe alımdan emekliliğe kadar kadın ve erkeklere eşit haklar sağlıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm çalışanlar arasında yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak, kadınları kariyerleri boyunca desteklemek, kadın istihdam oranını artırmak, liderlikte cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünün artması yaklaşımı ile ilerliyoruz.

Bütün bu çalışmalarımızı küresel standartlarda Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler ve analizler sonucunda, pozitif çalışan deneyimi ve yüksek güven kültürüne sahip harika işyeri kriterlerini karşılayarak aldığımız Great Place to Work® Certified unvanı ile taçlandırıyoruz.

“Beyaz yakada gücünün %43’ünü kadınlardan alan Kimpur ailesi olarak, Türkiye ortalamasının epey üzerinde olan bu orandan mutluluk duyuyoruz.”

Kurum içinde yaptığımız çalışmalar dışında bulunduğumuz toplum içinde de yerel halkın ihtiyaçlarına farklı dernek, kurumlar ve üniversiteler ile iş birliği yaparak destek olduk.

Kimpur, çevreye karşı sorumluluk bilinci ile kaynak tasarrufuna yönelik çalışmalar yapmak için enerji verimliliği projeleri başlattı ve Gebze’deki fabrika binasının çatısına güneş enerji santralleri kurulması için ilk adımları attı. Kimpur Gebze Fabrikası Güneş Enerjisi Yatırım Projesi’nin detaylarından ve projenin 2022 hedeflerinden bahseder misiniz?

Poliüretan sektöründeki en büyük ihracatçı şirket olarak güneş enerjisi santrali yatırımımızla, AB Yeşil Mutabakatı’nın ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı eylem planları doğrultusunda öncü bir adım attık. Gebze’deki fabrikamızın güneş enerjisi santrali yatırımı için Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.  ile bir sözleşme imzaladık. Firmamız bu yatırımla, üreteceği elektrik giderlerinden tasarruf sağlayacak olup, yaptığımız yatırımın mevcut kapasite ve üretim koşullarında toplam elektrik tüketimimizin en az %15-20 karşılaması planlanırken, aynı zamanda yaklaşık 200-250 ton/yıl karbon salınımı engellenmiş olacaktır.

Bu projemiz ile sanayide çevre dostu çözümler üretmeyi, ülke ekonomimizin enerjide dışa bağımlılığının azaltması yönündeki politikalarına katkıda bulunmayı ve şirketimizin üretimde enerji maliyetlerini azaltılması yoluyla ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Kimpur olarak müşterilerinizde performansı ile farklılık yaratan özel ürünler tasarlıyorsunuz. Özel ürünler tasarlama noktasında AR-GE, inovasyon ve teknoloji çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Kimpur’un müşterilerine sunduğu inovatif ve sıra dışı çözümler nelerdir?

Kurulduğumuz yıldan bu yana AR-GE çalışmalarımıza oldukça önem veriyoruz. Turkishtime’ın, AR-GE araştırmalarında 2020 yılı Kimyevi Maddeler ve Mamuller sektöründe AR-GE’ye en fazla harcama yapan ilk 10 şirket arasındaki tek poliüretan sistem evi olduk. Uzun yıllardır ciddi yatırımlar yaptığımız AR-GE, 2017 yılından itibaren AR-GE Merkezi olarak hem altyapı hem de insan kaynağı anlamında güçlenmiştir.

“Kimpur olarak, müşterilerimize ‘Hayatın Her Alanında Sırda Dışı Çözümler’ üretiyoruz”

AR-GE, inovasyon ve dijital dönüşümü, öncelikle sürdürülebilir tüketim ve üretim hedefleri kapsamındaki sürdürülebilirlik hedeflerimizin kolaylaştırıcıları olarak görüyoruz. Bu kapsamda müşteri uygulamalarına yönelik doğru analiz ve hızlı sonuçlar elde edebilmek amacıyla kurduğumuz simülasyon merkezinde yaptığımız makine ve kalıp yatırımları ile müşteri üretimini birebir simüle etmeyi başararak müşterilerimizin talepleri doğrultusunda onlara özel çözümler üretiyoruz. Biz Kimpur olarak bunu “Hayatın Her Alanında Sıra Dışı Çözümler” olarak tanımlıyoruz.

Sektörün günlük ihtiyaçlarına cevap veren ürün grupları dışında, müşterilerimizin fark yaratmasını sağlayacak birçok yeni ürün çalışmamız devam ediyor. Bu kapsamda son üç yıl içinde, ayakkabı sektörüne yönelik yapılan çalışmalarda %15-20 daha az poliüretan kullanmayı sağlayan birçok ayakkabı taban ve terlik ürün grubu, müşterilerimizin üretim sürelerini %20’ye varan oranlarda düşüren ve bu anlamda ciddi üretim kapasitesi kazanmalarını sağlayan yeni nesil buzdolabı sistemleri, sektörde yanma direnci en yüksek panel sistemleri gibi her yıl farklı sektörlere hitap eden “inovatif ürün” hedefi ile yolumuza devam ediyoruz.

2021 yılında İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından gerçekleştirilen 10. AR-GE Proje Pazarı’nda yer aldık. Uzman AR-GE ekibimiz sürdürülebilir, yüksek katma değerli ve yenilikçi projelerinden biri olan “PET Şişe Atıklarından Polyester Sentezi ve Poliüretan Sistemlerde Ticari Olarak Kullanımı” ile etkinliğe katılarak Plastik ve Kauçuk kategorisinde 2. oldu. PET şişe atıklarından polyester poliol elde edilmesiyle geri dönüştürülen ürünün, sınıf kaybetmeden, aksine katma değer kazanarak üstün nitelikli malzeme olarak kullanımına devam etme imkânı bulması nedeni ile projenin doğa dostu ürün gamlarının en güzel örneklerinden biri olacağına inanıyoruz.

Röportajımızın sonuna gelirken 2021 yılı Kimpur için nasıl geçti? 2021 yılı değerlendirmelerinizle birlikte 2022 hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? 2022 yılı yeni yatırımlarınız ve projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

2020 yılında başlayan ve 2021’de de devam eden pandemi sektörlerde global tedarik problemlerini beraberinde getirdi. Kimpur olarak güçlü, uzun yıllara dayanan tedarikçi iş birlikleri ve sektörümüzdeki güçlü konumumuz ve yüksek satın alma miktarlarımız ile müşterilerimiz tarafından tercih edilmeye devam ederek bu durumdan etkilenmeden hedeflerimize ulaştık.

“İKMİB tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de Plastik Hammaddeler Kategorisi’nde ihracat rekortmeni tek poliüretan sistem evi olduk”

2020 yılında en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 314. sırada yer almıştık. 2021 yılında da bütçelerimiz doğrultusunda büyüme gerçekleştirdik. Geniş ürün gamımız ile “ayakkabı, otomotiv, yapı-inşaat, mobilya, ısıtma-soğutma vb. sektörlere yönelik 45’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik ve 2020 yılında tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de Plastik Hammaddeler Kategorisi’nde ihracat rekortmeni tek poliüretan sistem evi olduk.

İş planlarımız doğrultusunda, mevcut Gebze tesissimizde kapasite kullanımının sınırlarınız zorlamamız nedeni ile Türkiye’de ikinci bir üretim tesisi yatırım kararı aldık. Düzce Gümüşova Organize Sanayi’nde bir arsa aldık ve projelendirdik. Düzce yatırımımız ile 2022-2024 döneminde 50.000 ton daha poliüretan sistemleri üretir kapasiteye ulaşmış olacağız.

Türkiye’deki yatırımlarımız dışında, Letonya’da 25.000 ton kapasiteli hazır bir üretim tesisi ile iş birliğine gidilerek %75 Kimpur iştiraki olan Kimpur Europe ile ilgili yasal süreç tamamladı. 2022 itibariyle bu lokasyonumuzdan, Avrupa pazarlarına yönelik hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

Poliüretan sektöründe Türkiye’de 2 ve Letonya’da 1 üretim tesisi ile toplam 200.000 ton kapasite ile dünyada da büyük bir üretici olarak, global rekabette güçlü bir konum elde edeceğimize inanıyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirmek ve yatırımlarımızı daha da artırmak üzere halka açılıyoruz.

Sürdürülebilir büyüme strateji ile ilerlediğimiz bu yolda sektörde fark yaratan bir model kurumsal yapı oluşturarak hayatın her alanına dokunan inovatif ve sıra dışı çözümler üretmeye devam edeceğiz.