Skip links

Kimpur 5S

Güvenlik ve verimliliği artırmak, ürün kusur oranını ve diğer olası atıkları azaltmak, iş yerimizi daha düzenli hale getirmek için çalışma ortamımızda 5S metodolojisini uyguluyoruz.  Böylece, ürün kalitemizi yükseltip iş verimliliğimizi arttırıyoruz. Daha düşük maliyetler ile daha yüksek verimlilik elde ediyoruz.