Skip links

Sürdürülebilir bir gelecek için…

Kimpur olarak bizler, çevre ve doğada yer alan kaynakların tükenebilir olduğunu biliyoruz. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşamın sağlanması için çevresel sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

Ar-Ge merkezimizde yürütülen tüm projeler sürdürülebilirlik esasına uygun bir şekilde ele alınmaktadır. Nihai ürünün topluma ya da çevreye zarar verebilecek bir projeye ait olduğuna kanaat getirildiğinde, söz konusu proje ürün yönetimi kapsamı dışında bırakılmaktadır.

Bu doğrultuda Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası bir anlaşma olan Montreal Protokolü’ne uygun olarak, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) teşvikiyle yaptığımız yatırımlarla, ozon tabakasına zarar veren şişirici gazları ürünlerimizden tamamen çıkartıp daha doğa dostu şişirici gazlar kullanıyoruz.

Bu amaçla sürdürdüğümüz diğer projelerimiz ise biyo bazlı ve biyo bozunur ürünlerin geliştirilmesi ve bunların ürün uygulamalarında kullanılması ve geri dönüşüm için biyo bazlı çözümlerin geliştirilmesi şeklindedir. Bu projelerimizi de tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.