Skip links

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Değerler Yaratıyoruz!

Kimpur olarak basit ama net bir amacımız var, sürdürülebilir yaşamı yaygın hale getirmek. Bunun işimizi büyütmek için en iyi ve en uzun vadeli yol olduğuna inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik bizim için başarılı olmanın doğal bir parçasıdır ve her zaman etik, şeffaf ve sorumlu bir şekilde hareket etmeye çalışır, iş ortaklarımızdan da aynı şekilde hareket etmelerini bekleriz.

Bugün dünyanın çevresel sürdürülebilirlik konusunda liderliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu nedenle, birbiriyle yakından bağlantılı iki konuya odaklanarak döngüsel bir ekonomi ve iklim korumasını ilerletmeyi amaçlıyoruz.

Kimpur olarak bizler, çevre ve doğada yer alan kaynakların tükenebilir olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle sadece kaynaklarımızı akılcı yaklaşımlar ile kullanmaya odaklanmakla kalmayıp sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin çalışanlarımız, ülkemiz ve dünya insanlığı için tatmin edici bir düzeye ulaşması konusuna da odaklanarak sosyal gelişimi ve çevreye zarar vermeden, toplumları refaha kavuşturacak ekonomik büyümeyi sağlamaya destek veriyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda çevreye ve topluma fayda sağlayan çalışmalarımıza devam ederek sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için çabalıyoruz.

Poliüretan İş Güvenliği Ayakkabısı Taban Sistemleri

DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ DEĞER YOLCULUĞUMUZ

 • Çevre Yönetim Sistemi
 • Yenilenebilir Kaynakların Kullanımı
 • Enerji Optimizasyonu
 • Atık Yönetimi
 • Plastik Kirliliği ile Mücadele
 • Su ve Karbon Ayak İzi

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ DEĞER YOLCULUĞUMUZ

 • Kimpur Etik İş Davranış Kuralları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik
 • Çalışan Eğitim ve Gelişimi
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ DEĞER YOLCULUĞUMUZ

 • Akıllı İş Modeli
 • İnovasyon
 • Etkin Risk Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Yatırım Projeleri
 • Ar-Ge Projeleri