Skip links

رنگ های مایع برای سیستمهای کفش پلی یورتان

رنگ های مایع (مستربچ)  کیمپور که در تولید زیره و دمپایی کاربرد دارند با هدف تسهیل در تولید سیستم های پلی یورتان با چسبندگی مناسب طراحی شده اند و در گروه محصولات مواد کمکی KIMplus®  قرارمیگیرند.

رنگ های مایع (مستربچ) جهت رنگی کردن سیستمهای پلی یورتان استفاده می شوند.

مزایا:

  • تولید رنگ ویژه مطابق با نیاز مشتری
  • سازگاری عالی با سطح
  • قدرت رنگ دهی و پوشش دهی بالا
  • افزایش راندمان تولید
  • ویسکوزیته (گرانروی) عالی
  • ثبات بالای نور
  • نرخ استفاده %1-5
  • مقاومت دربرابر حرارت بالا
  • طیف رنگی وسیع
Get More Information

Shoe Industry

Polyurethane Unit Sole Systems

Polyurethane Slipper Systems

Polyurethane Safety Shoe Sole Systems

Polyurethane Boot Systems

Polyurethane Insole (Fussbett) Systems

Polyester Polyols

Polymeric Polyester Polyols

Release Agents

Liquid Color Masterbatches